תאונת עבודה – הרמת משקל רב ביום עבודה

תא (רמ’) 1058/08 יוסי אחיטוב נ’ חב’ מעיינות עדן בע״מ
1
בית משפט השלום ברמלהכ”ג אייר תשע”ב 15.5.12
ת״א 1058/08 אחיטוב נ’ חב’ מעיינות עדן בע”מ ואח’
בפני כב’ השופט זכריה ימיני
תובעים יוסי אחיטובנגד
נתבעים 1. חב’ מעיינות עדן בע”מ
2. הפניקס הישראלי חב’ לביטוח בע”מ
פסק דין
1
התובע עבד אצל הנתבעת כמנהל קו חלוקה של כדי מים מינרליים במשקל כ במהלך . ג כל כד” ק2 -20
עבודתו נפגע התובע בגבו. לטענת התובע, הנתבעות אחראיות לתאונת העבודה, ועליהן לפצותו בגין 3
נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מן התאונה . 4
5
:כללי 6
:בעלי הדין 7
.1 בכל זמן הרלוונטי לתביעה : 8
)1 יליד , התובע , 19.12.1975 היה עובד של הנתבעת ;9 1
)2 , מ”חברה בע, 1הנתבעת עוסקת בשיווק מים מינרליים ומוצרים נלווים הייתה ו, מעבידתו 10
;של התובע 11
)3 , חברת ביטוח, 2הנתבעת ביטחה בביטוח חבות מעבידים את הנתבעת . 12 1
13
:התאונה 14
ביום .29.8.1999 2 נחתם חוזה עבודה בין התובע לבין הנתבעת . 1 בחוזה נקבע כי התובע יועסק 15
1י הנתבעת “ע כמפיץ כדי מים, אם כי הנתבעת 1 רשאית הייתה להעבירו לכל תפקיד אחר במסגרת 16
. פעילותה חוזה העבודה ונספחיו כללו הוראות בדבר מקום העבודה , שכר, חופשה שנתית ימי , 17
, פשהבראה ונו שמירת סודיות ואי תחרות, תקופת החוזה , בוררות, המחאת זכויות והוראות בדבר 18
שינוי תנאי החוזה. לחוזה היו מצורפים נספחים שעסקו בהתחייבות בלתי חוזרת של התובע 19
לסודיות ואי תחרות, באי תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה 1951-א”תשי, על עבודתו של התובע 20
בו הצהרת בריאות של הת . ובע בכל חוזה העבודה ונספחיו לא נכתבה ולו מילה אחת על בטיחות 21
. בעבודה קו החלוקה אותו קיבל התובע היה קו חלוקה מס , 5′ שהיה במרכז תל-אביב באזור רח’ 22
המסגר מגדלי עזריאלי ורח , החשמונאים’ המאוכלס בבתי עסק רבים . 23
בית משפט השלום ברמלה
כ ב “ג אייר תשע” 15.5.12
‘ חב’ אחיטוב נ 1058-08 א”ת מעיינות עדן בע ‘מ ואח”15 מתוך 2
1
2.8.05ביום .3 עבד התובע בחלוקת כדי מים ברח . איםהחשמונ’ בעת שהוריד כדים מהמשאית 2
, כלפי מטה חש לפתע כאב חד בגבו. העוזר של התובע, מר תומר שרעבי, ראה את התובע מיד לאחר 3
, התאונה והתובע סיפר לו על אשר אירע לו. מיד לאחר התאונה דיווח התובע לממונה עליו בנתבעת 4
, על התאונה נאלץ להפסיק את עבודתו כתוצאה מפגיעה זו ולפנות לקבלת טיפול רפואי העוזר של . 5
, התובע מר תומר יהושע, נאלץ להמשיך בחלוקת הכדים באותו יום לבדו . 6
7
טענות הצדדים: 8
.4 טוען התובע כי הנתבעת 1 אחראית לתאונה מכיוון שלא הדריכה אותו בשיטת עבודה נכונה, 9
ועקב מחדל זה נגרמה לו התאונה. מאחר והנתבעת 2 ביטחה את הנתבעת בביטו1 ח חבות מעבידים, 10
גם היא חייבת לפצותו בגין נזקי התאונה . 11
12
.5 הנתבעות טענו כי אינן אחראיות לנזקי התובע, מכיוון שהנתבעת 1 נקטה בכל האמצעים 13
הסבירים על מנת לספק לתובע שיטת עבודה בטוחה, לרבות הדרכה שנתית בדבר הרמה נכונה של 14
כדי מים והסבר על הסכנות הכרוכות בהרמה לא נכונה של כדים . 15
16
:העדויות 17
.6 מטעם התובע העידו התובע בעצמו ‘ פרופ, ריבק המומחה השיקומי, החוקר הפרטי אריק 18
– מר גיא בן, מר אלי דהן, אזוב נון ומר תומר שרעבי. עדים אלו נחקרו נחקרו חקירה שכנגד . 19
20
.7 מטעם הנתבע העידו פרופ’ סלעי המומחה האורטופדי מטעם בית המשפט , שירי אופיר’ גב, 21
מר גדעון קרויטנר, מר שי נחמיאס ומר נח נח. עדים אלו נחקרו חקירה שכנגד . 22
23
.8 לאחר החקירות הנגדיות הגישו הצדדים את סיכומיהם . 24
25
דיון ומסקנות: 26
שאלת האחריות: 27
ארוע התאונה: 28
.9 בסיכומיהן טוענות הנתבעות שאין להאמין לגרסת התובע אודות קרות התאונה שכן יש בה , 29
, שינוי חזית ומדובר בעדות יחידה . 30
31
.10 סבור אני שיש לדחות טענת הנתבעות בדבר העדות היחידה. אמנם תומר יהושע לא ראה את 32
, התאונה אך התנהגותו של התובע מיד לאחר התאונה, דהיינו הדיווח המי , ידי למנהלו תיאור מצבו 33
של התובע ע”י מר תומר שרעבי מיד לאחר התאונה והממצאים הרפואיים תומכים בגרסתו של 34
התובע תמיכה של ממש . 35
בית משפט השלום ברמלה
כ ב “ג אייר תשע” 15.5.12
‘ חב’ אחיטוב נ 1058-08 א”ת מעיינות עדן בע ‘מ ואח”15 מתוך 3
1
.11 את טענת שינוי החזית שטענו הנתבעות בסיכומים יש לדחות 3כבר בסעיף . לכתב התביעה 2
נטען בפירוש שהכאב בגבו של התובע נגרם כתוצאה מהורדת כדי מים גדולים וכבדים ממשאית 3
החלוקה אל העגלה, על מנת להובילם ללקוח, ולפתע חש התובע כאב חד ועז בגבו. התובע טוען 4
להרמת כדים , ברבים, ולא כד אחד , בנוסף. שניים, מיעוט רבים, וכידוע. לפני חקירתו הנגדית של 5
, התובע לא התנגדו הנתבעות להרחבת חזית . 6
7
המשקל הכולל שהיה התובע מרים מידי יום ביומו: 8
.12 אין מחלוקת בין הצדדים כי משקל כל כד מים מינרליים שוקל כ . ג” ק20- בהתאם לעדותו 9
של מר שי נחמיאס, מפיץ מים מינרליים מרים ביום בין . כדי מים300- ל200 בחישוב מהיר יוצא 10
שכל מפיץ מרים בכל יום משקל כולל שבין . טון6- טון ל4 בעדות שמסר התובע לחוקר של הביטוח 11
הלאומי העיד כי היה מרים ביום כ 250- כדים מתוך 350 כדים שיש במשאית. משמע מכך שהתובע 12
היה מרים מידי יום ביומו משקל של כ . טון13 -5
14
המסגרת הנורמטיבית: 15
– ב .7895/08 13א “ע קלינה אליעזר ובניו הנדסה תכנון וביצוע עבודות חשמל בע . מ נ” 16
מוחמד יאסין ואח פורסם בנבו(‘ ‘ סיכמה כב) השופטת ארבל בסעיף ” לפסה17 ד את חובות 17
מעביד כלפי ] ]>

פסק דין -תביעה נגד בית חולים מוקאסד בגין התרשלות בטיפול

בית משפט השלום בירושלים

ת”א 13051-06 פאטמה סמאן נ’ בית חולים מוקאסד

בפני

כב’ סגנית הנשיאה עירית כהן

התובעת

פאטמה סמאן

 

נגד

נתבעים

1. בית חולים מוקאסד ח’יריה

2.ד”ר ניהאד אבו עסב

3.ד”ר הייתם אלחסן

 

פסק דין

1. התביעה נשוא תיק זה הנה תביעת פיצויים שהגישה התובעת נגד הנתבעים בטענה כי התרשלו בטיפול הרפואי שנתנו לה.

2. בתמיכה לטענתה הגישה התובעת את חוות דעתו של ד”ר רן כץ מבית החולים הדסה עין כרם. לעניין הנזק הגישה התובעת את חוות דעתו של פרופ’ יוסף צימרמן.

3. הנתבעים הגישו לעניין האחריות את חוות הדעת של ד”ר אבו ערפה – מומחה בכירורגיה אורולוגית בבית החולים שערי צדק ולעניין הנזק את חוות דעתו של ד”ר גיל מורלי, מומחה ברפואה פנימית וגסטרואנטרולוג בבית החולים הדסה הר הצופים.

4. ד”ר מרט חייקין, מומחה בתחום הכירורגיה, מונה כמומחה מטעם בית המשפט.

5. מטעם התובעת העידו בעלה – סמאן חאלד; אחותה – סמאן עולה והתובעת עצמה.

6. מטעם הנתבעים נתן עדות ד”ר וליד עליאן, רופא במחלקה הכירורגית בבית החולים מוקאסד.

הניתוח

7. מחוות הדעת עולה כי ביום 27.8.04 אושפזה התובעת בבית החולים מוקאסד בשל כאבי בטן תחתונה באבחנה משוערת של דלקת באגן וכאב אגני כרוני.

לאחר שהוחל בטיפול אנטיביוטי הוחלט לבצע לפרוסקופיה אבחנתית שהיא סריקה של האגן על ידי סיב אופטי ומצלמת וידאו, לאחר ניפוח חלל הבטן בגז.

— סוף עמוד 1 —

הבדיקה בוצעה בהרדמה כללית ביום 28.8.04.

המנתח ציין שהשרוול והמצלמה עברו בין שתי לולאות מעיים שהיו דבוקות לאזור הכניסה והוא לא ראה כל סימן לפגיעה במעיים.

יום לאחר הניתוח סבלה התובעת ממחושים בבטנה. בבית החולים בוצעו בדיקות, לא הייתה עדות לבטן כירורגית או סימני גירוי צפקי והתובעת שוחררה לביתה.

יום למחרת חזרה התובעת לחדר המיון של בית החולים בשל כאבי בטן, חום והפרשה מפצע הניתוח.

התובעת הועברה בדחיפות לחדר הניתוח, בחקירת הבטן נמצאה פגיעה במעי דק, נמצא חור through and through העובר דרך מעי דק בצד אחד ויוצא בצדו השני וכליטר של נוזל מעי חופשי בחלל הבטן.

הנוזל נשאב, המעי הקרוע שוחרר ונכרת ובוצעה השקה מחדש של מעי למעי.

8. אין מחלוקת כי הפגיעה במעי אירעה במהלך הלפרוסקופיה.

9. המחלוקת היא האם התרשלו הרופאים בכך שבחרו בניתוח בשיטה הלפרוסקופית בנסיבותיה של התובעת והאם התרשלו בגילוי הפגיעה במעי.

האחריות

10. ד”ר כץ מתאר בחוות דעתו את מהלך הגישה הלפרוסקופית לחלל הבטן. לפי חוות הדעת, המנתח דוקר באופן עיוור את דופן הבטן, מנפח את הבטן ולאחר מכן דוקר בשנית את הדופן ומחדיר שוב, באופן עיוור, שרוול עבודה (הקרוי טרוקר) אל חלל הבטן, דרכו מוכנסת מצלמת וידאו הסוקרת את הבטן.

לדעת ד”ר כץ, הבחירה אצל התובעת בגישה זו שגויה מיסודה והיא שהובילה לתוצאה הקשה.

11. אין מחלוקת שהתובעת הגיעה לניתוח הלפרוסקופי כשלפניה ארבעה ניתוחים קודמים בבטנה, כאשר לאחר כל ניתוח נגרמות הידבקויות בחלל הצפק וכתוצאה מכך לולאות מעיים נדבקות אל דופן הבטן.

אין מחלוקת כי כאשר קיימות הדבקויות, קיים סיכון כי בזמן הכנסת הטרוקר הראשון הטרוקר יעבור דרך לולאת מעי הדבוקה לדופן הבטן, יחורר אותה ויצא מצידו השני של המעי ויאטום אותו, ובסיום הניתוח, כשיוציאו את הטרוקר, יישארו שני חורים פתוחים במעי, ותוכן המעי ידלוף לחלל הבטן.

אין גם מחלוקת שסיכון זה התממש אצל התובעת.

12.

13. — סוף עמוד 2 —

14. לדעת ד”ר כץ, על המנתח היה לנקוט בגישה פתוחה למחצה, כלומר לפתוח את דופן הבטן בצורה איטית ומבוקרת בכלי ניתוח רגילים, ורק אחר כך להכניס את המצלמה לחלל הבטן וכך הוא יכול היה לזהות לולאות מעיים דבוקות ולהקטין את הסיכון לפגיעה בהן, וגם אם היה פוגע במעיים, היה רואה את הפגיעה ומתקן אותה מיידית ובכך מונע את המהלך הארוך והקשה שעברה התובעת בהמשך.

15. ד”ר אבו ערפה כתב בחוות דעתו כי לכל פרוצדורה ניתוחית יש סיבוכים ידועים ואחד הסיבוכים של הלפרוסקופיה היא פגיעה באברי הבטן תוך כדי הכנסת הטרוקרים, ובמיוחד תוך כדי הכנסת המחט לניפוח חלל הבטן.

ד”ר אבו ערפה מוסיף כי במקרה של התובעת, שעברה שני ניתוחי בטן קודמים, הסיכוי לפגיעת מעי הוא יותר גבוה לעומת מקרים אחרים שלא היו בהם ניתוחי בטן בעבר, ולכן הכנסת הטרוקים דורשת זהירות יתר והכנסת המחט רחוק ממקום הצלקות הקודמות.

16. ד”ר מרט חייקין, אשר מונה כאמור כמומחה מטעם בית המשפט, כתב בחוות דעתו כי שתי השיטות, סגורה ופתוחה, יכולות לגרום לפגיעה במעי ואין נתונים ומחקרים פרוספקטיביים רנדומלים מבוקרים שמשווים את שתי השיטות.

ההבדל, לפי חוות הדעת, הוא שכניסה פתוחה מאפשרת זיהוי מוקדם ותיקון מיידי של פגיעה במעי.

עוד לפי חוות הדעת, ניתוחים קודמים, ובמיוחד כאשר בוצעו דרך חתך אמצעי, יכולים לגרום להידבקויות בין דופן הבטן לבין לולאות מעיים ולכן במקרים האלה מומלץ להיכנס לחלל הבטן בשיטה פתוחה אך אפשר גם בשיטה סגורה רחוק מהצלקת האמצעית (באזור “בתול”) ובד”כ בבטן שמאלית עליונה. במקרה של התובעת היו ניתוחים קודמים בבטן ימנית עליונה ותחתונה מרכזית כך שאין מניעה אבסולוטית לכניסה סגורה.

17. ב”כ התובעת שלח לד”ר חייקין שאלות הבהרה.

המומחה לא ענה על השאלות ולכן הוא הוזמן לקדם המשפט אשר התקיים ביום 23.5.11.

בדיון התברר כי המומחה לא קיבל את שאלות ההבהרה. כן התברר כי כאשר הוא נתן את חוות דעתו לא עמדו בפניו חוות הדעת מטעם התובעת אלא רק חוות הדעת מטעם הנתבעים וכי הוא לא בדק את התובעת עובר למתן חוות דעתו.

בדיון השיב ד”ר חייקין על שאלות ההבהרה.

18.

19. — סוף עמוד 3 —

20. קביעתו של ד”ר חייקין לפיה במקרים שבהם היו ניתוחים קודמים מומלץ להיכנס לחלל הבטן בשיטה פתוחה תומכת בחוות דעתו של ד”ר רן כץ, וכך גם קביעתו לפיה כניסה פתוחה מאפשרת זיהוי מוקדם ותיקון מיידי של פגיעה במעי.

ד”ר חייקין קבע, אמנם, בחוות דעתו כי אין מניעה אבסולוטית לכניסה סגורה ואפשר להיכנס לחלל הבטן גם בשיטה זו, במקום רחוק מהצלקת, אולם משתמע מחוות הדעת שלא זו האפשרות המומלצת.

21. לפי חוות דעתו של ד”ר חייקין, כניסה בשיטה הסגורה אמורה הייתה להיעשות באזור הטבור.

בדו”ח הניתוח לא צוין היכן הייתה הכניסה.

לשאלות שנשאל השיב ד”ר חייקין כי הוא מאמין שהכניסה הייתה באזור הטבור שכן זה המקום הנפוץ לכניסה לבטן (עמוד 4 לפרוטוקול מיום 23.5.11) אולם כאשר נשאל האם שם הייתה הכניסה השיב כי בדו”ח הניתוח לא מצוין היכן הייתה הכניסה (עמוד 4 לפרוטוקול מיום 23.5.11).

ד”ר עליאן הצהיר כי הניתוח נעשה באזור הטבור (ד”ר עליאן, סעיף 13 לתצהיר) אולם הוא לא הרופא שניתח את התובעת ואת מיקום הניתוח הוא הסיק מכך שבתיק נרשם שנעשתה פרוצדורה רוטינית (ד”ר עליאן, עמוד 16 לפרוטוקול).

לא די בעדותו של ד”ר עליאן ובהנחה של ד”ר חייקין כדי לקבוע שהכניסה אכן הייתה באזור הטבור.

22. אני מקבלת, אפוא, את טענת התובעת לפיה הבחירה בגישה לפרוסקופית הייתה שגויה והיא שהובילה לנזקים שנגרמו לתובעת.

גובה הנכות ומשמעותה

23. התובעת הצהירה כי היא סובלת מבעיות במערכת העיכול, היא איבדה כל אופציה ללדת ילדים ומצבה הנפשי והבריאותי חמור (התובעת, סעיף 20 לתצהיר מיום 30.9.06). בעלה של התובעת הצהיר כי מאז הניתוחים סובלת התובעת כל הזמן מכאבים (סעיף 4 לתצהיר).

24. ד”ר צימרמן קבע כי לתובעת נכות בגובה 10% בגין הפגיעה במערכת העיכול.

מחוות הדעת עולה כי התלונה המציקה לתובעת ביותר היא העצירות, אשר לא הייתה קיימת לפני הניתוח. לפי חוות הדעת התובעת אינה מסוגלת לסבול כל לחץ על הבטן.

ד”ר מורלי מסכים בחוות דעתו כי התובעת החלה לסבול מעצירות מאז הניתוח והקשר בין הסיבוך הניתוחי לבין תלונות התובעת נראה לו מובהק.

25.

26. — סוף עמוד 4 —

27. בתאריך 4.1.07 נרשם בתיקה של התובעת בקופת חולים (ת/2) כי התובעת סובלת מכאבי בטן עם עצירות כרונית וגזים יותר משנה, עם החמרה בחודשים האחרונים.

תלונות על כאבי בטן נרשמו גם בתאריכים הבאים: 17.3.07, 27.1.08, 17.4.08, 29.4.08, 17.9.08, 3.11.08, 14.7.09 ו- 29.6.10.

ביום 20.1.07 נרשם שהתובעת ביקרה בחדר מיון עקב כאבי בטן.

ביום 11.8.08 נערכה תרשומת על כך שהתובעת הייתה מאושפזת בבית חולים סנט ג’וזף מיום 4.8.08 ועד ליום 8.8.08 בתמונה של חסימת מעיים.

28. ד”ר צימרמן מתאר בחוות דעתו את הצלקות על בטנה של התובעת. את הצלקת שנותרה כתוצאה מהניתוח השני שנעשה לתובעת הוא מתאר כצלקת מדיאנית מכערת באורך 23 ס”מ עם עוות של הטבור.

29. בגין הבעיות במערכת העיכול, כאבי הבטן ואי הנוחות ובגין הצלקת שנותרה בעקבות התאונה, כפי שהיא מתוארת בחוות דעתו של ד”ר צימרמן אני פוסקת לתובעת פיצוי בסך 100,000 ₪ בגין כאב וסבל. לסכום יש להוסיף ריבית מיום הניתוח.

עזרת הזולת

30. התובעת העידה שהיא לא יכולה להתכופף (עמוד 27 לפרוטוקול). לפי תצהירה היא נזקקת לעזרת הזולת בכל העבודות הדורשות ממנה להתכופף. אחותה העידה כי מדי יום היא נאלצת ללכת אל התובעת ולעזור לה בעבודות הבית היומיומיות (סעיף 4 לתצהיר). כך העיד גם בעלה של התובעת.

התובעת לא העלתה תלונה זו בפני פרופ’ צימרמן והוא איננו מתייחס אליה.

תלונה זו אף לא מופיעה בתצהיר שנערך על ידי התובעת ביום 30.9.06.

לשאלת בית המשפט השיב ד”ר חייקין כי אם יש בקע בצלקת, יהיה לתובעת קשה להתכופף (עמוד 7 לפרוטוקול) אולם בחומר הרפואי אין אזכור לבקע בצלקת.

31. טענת התובעת לפיה היא מתקשה להתכופף ונזקקת לעזרת צד ג’ איננה נתמכת בחוות הדעת הרפואיות.

32. לאור זאת לא ייפסק פיצוי בגין עזרת הזולת.

הוצאות

33. בתצהירי התובעת ובעלה נטען להוצאות עבור רכישת תרופות, לרבות תרופה מסוג Avilac. לפי תצהירו של סמאן חאלד בקבוק Avilac עולה 13 ₪.

34.

35. — סוף עמוד 5 —

36. ד”ר מורלי כתב בחוות דעתו כי התובעת זקוקה לטיפול קבוע באבילק כדי להשתחרר וטיפול בקולוטל כדי להקל על כאבי בטן.

37. לשאלה האם יש ברשותה קבלות השיבה התובעת כי לא ניתנו לה קבלות (עמוד 27 לפרוטוקול). לשאלת בית המשפט כמה בקבוקי Avilac צורכת אשתו בחודש, השיב בעלה כי הוא אינו יודע, אולי שניים שלושה בחודש. יש לשאול אותה (עמוד 24 לפרוטוקול).

38. אני פוסקת לתובעת סכום גלובלי בסך 5,000 ₪ בגין הוצאות בעבר ובעתיד.

סיכום

39. הנתבעים ישלמו לתובעת את הסכומים שנפסקו.

40. הנתבעים ישלמו לתובעת שכ”ט עו”ד בסכום של 20,000 ₪.

41. כמו כן יישאו הנתבעים בהוצאות המשפט בהן נשאה התובעת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד כל הוצאה.

תביעה על אי אבחון תסמונת דאון בהריון- פס"ד

בית המשפט המחוזי בחיפה

 

ת”א 1014-05 זידאן ואח’ נ’ מדינת ישראל-משרד הבריאות

בפני

כב’ השופט עודד גרשון

תובעים

1.מרואה זידאן

2.אחלאס זידאן

3.אחמד זידאן

נגד

נתבעים

מדינת ישראל-משרד הבריאות

פסק דין

ת.א. 1014/05 זידאן מרוה (קטינה) נ’ מדינת ישראל משרד הבריאות

פסק דין

1. לפני תביעה לתשלום פיצויי נזיקין בגין הולדה בעוולה.

2. פתח דבר

א. התובעת מס’ 1, קטינה ילידת 1995 (להלן – “הקטינה” או “התובעת”), סובלת מ-תסמונת דאון. באמצעות הוריה ואפוטרופוסיה הטבעיים, התובעת מס’ 2 (להלן – “האם”) והתובע מס’ 3 (להלן – “האב”), הגישה הקטינה תביעה כנגד הנתבעת, מדינת ישראל – משרד הבריאות, ובה עתרה לחייבה בתשלום פיצויי נזיקין בגין הולדתה בעוולה.

ב. בכתב התביעה נטען כי הנתבעת התרשלה בכך שלא ביצעה בדיקות רפואיות מקובלות בזמן הריונה של האם ובכך שלא ביצעה מעקב רפואי הולם אחר ההיריון. כתוצאה מכך, טענה התובעת, לא אובחן במהלך ההיריון הסיכון שתיוולד כשהיא לוקה ב-תסמונת דאון ולא ניתנה לאם האפשרות להחליט בדבר גורל ההיריון.

ג. כאן המקום לציין, שבכתב התביעה המקורי נטען כי בכל מהלך ההיריון האם לא הופנתה כלל לביצוע בדיקות מקדימות לגילוי מוקדם של תסמונות שונות בעובר (ראו בסעיף 5 לכתב התביעה המקורי).

— סוף עמוד 1 —

אולם, בכתב התביעה המתוקן ולאחר קבלת תיק טיפת החלב של האם, כבר לא נטען שהאם לא הופנתה כלל לבדיקה לגילוי מומים. בכתב התביעה המתוקן נטען שהנתבעת התרשלה בכך שלא נתנה לתובעת הסבר רפואי ראוי ונאות בדבר מהות בדיקת מי השפיר וחשיבותה וכי ההסבר ניתן על ידי אחות ולא על ידי רופא. בהקשר זה נטען כי לו היה ניתן הסבר רפואי נאות על ידי מי שמוסמך לכך, היתה האם מבצעת הפלה מלאכותית (בסעיף 16 לכתב התביעה המתוקן).

3. העובדות הצריכות לעניין

א. האם הייתה כבת 38 בעת ההיריון נשוא התביעה (להלן – “ההיריון”). זהו הריונה העשירי של האם. ביום 12.2.1995, בהיות האם בשבוע ה- 14 להריונה, היא פנתה לראשונה לתחנת טיפת חלב של הנתבעת (ראו: רשומת אישה הרה ע”ש האם בתחנת טיפת חלב – המוצג נ/2).

ב. לאור גילה של האם סווג ההיריון כהריון בר סיכון (אך לא כהריון בסיכון גבוה). נפתח לה כרטיס מעקב היריון (המוצג נ/2 הנ”ל), והאם הופנתה על –ידי אחות התחנה לביצוע בדיקות שגרתיות.

ג. בסעיף 6 לתצהירה סיפרה אחות התחנה בטיפת חלב, הגב’ ג’ואהר מוראד (להלן – “האחות”), כי בעת ביקור האם בתחנה ביום 17.2.1995 היא הפנתה אותה לבצע בדיקות רוטינה וכן בדיקת חלבון עוברי. בנוסף, ולאור היות האם בת 38, הסבירה לה האחות על חשיבות ביצוע בדיקת דיקור מי שפיר.

האחות ציינה בתצהירה כי לאחר שהאם הבינה את משמעות וחשיבות בדיקות החלבון העוברי ומי השפיר, היא אמרה שהיא מסרבת לבצע הבדיקות מאחר ואינה מוכנה לבצע הפלה מלאכותית (שם).

בנוסף, ציינה האחות בתצהיר כי היא דוברת את השפה הערבית וכי הסבירה לאם את משמעות הבדיקות וחשיבותן בשפתה של האם וכי “(…) ברור לי גם מסיבת הסירוב של האישה כפי שנרשמה ברשומה הרפואית, שהיא הבינה את ההסברים שנתתי לה על בדיקת מי השפיר” (שם).

האחות הגב’ ג’ואהר רשמה בעמ’ 9 לתיק מעקב ההיריון (המוצג נ/2) את סירוב האם באופן הבא:

“דיקור מי שפיר – מסרבת לעשות למרות שהוסבר לה על החשיבות”.

— סוף עמוד 2 —

כאן המקום לציין כי ליד הדברים הנ”ל ניתן לזהות את חותמת הרופא המטפל בטיפת חלב ד”ר טורצ’ינסקי גריגורי (להלן – “הרופא”).

זאת ועוד: בעמ’ 13 ברישום השוטף, ליד התאריך 17.2.95, נרשם:

“(…) הופנתה לבדיקות רוטינה כולל חלבון עוברי, מסרבת לעשות דיקור מי שפיר למרות שהוסבר על החשיבות לא מוכנה להפלה מלאכותית. הוזמנה לרופא 22/2 לאחות 10/3”.

ד. האחות הגב’ ג’ואהר הצהירה כי היא מוסמכת להסביר לאישה אודות בדיקת דיקור מי השפיר ולהפנותה לבדיקה (בסעיף 8 לתצהיר). האחות הדגישה כי אין באפשרותה לחייב את האישה לבצע את הבדיקה וההחלטה הסופית אם לבצע את הבדיקה אם לאו, לאחר קבלת ההסבר, היא של האישה בלבד (בסעיף 7 לתצהיר).

ה. עוד ציינה האחות הגב’ ג’ואהר כי הן במועד מעקב ההיריון של האם והן כיום אין נוהל שמחייב אחות להפנות אישה לרופא על מנת שגם הוא יסביר לאם אודות בדיקת מי שפיר לאחר שאחות כבר הסבירה לה והיא סירבה (בסעיף 9 לתצהיר).

ו. רופא התחנה ד”ר טורצ’ינסקי גריגורי הצהיר כי לראשונה נבדקה העם על ידו ביום 22.2.1995 (בסעיף 5 לתצהירו).

עוד הצהיר הרופא כי מעיון בכרטיס אישה הרה (המוצג נ/2) עולה כי הוא חתם באמצעות החותמת האישית שלו ליד סירובה של האם לבצע בדיקת מי שפיר למרות שהוסברה לה חשיבות הבדיקה (בסעיף 6 לתצהיר).

עוד הוסיף הרופא לעניין זה כי החותמת האישית שלו נמצאת לעולם בכיסו, הוא היחיד העושה בה שימוש והוא אינו מעביר אותה לאדם אחר או מאשר לאדם אחר להשתמש בה (שם).

הרופא הוסיף ואמר בתצהירו כי –

“(…) העובדה ששמתי את החותמת שלי בעמ’ 9 לכרטיס האישה ההרה ליד הסירוב לביצוע בדיקת מי השפיר, מוכיחה באופן חד משמעי שבנוסף להסבר שקיבלה היולדת מאת האחות ג’ואהר לעניין בדיקת מי השפיר ולמרות שהיא סרבה לבצע את הבדיקה, כפי שמפורט בעמ’ 13 לכרטיס אישה הרה, גם אני הסברתי לאישה על בדיקת מי השפיר אולם היא שוב סירבה לבצע את הבדיקה

— סוף עמוד 3 —

למרות שהסברתי לה על חשיבות הבדיקה” (בסעיף 7 לתצהיר; ההדגשה שלי. ע. ג.).

עוד הצהיר הרופא כי האחות בתחנה מוסמכת באופן בלעדי להסביר ליולדת על בדיקת מי השפיר וכי אין חובה על הרופא לשוב ולהסביר לאישה על הבדיקה. יתרה מזאת, לטענתו האחות אף מוסמכת ליתן את ההפניה לביצוע הבדיקה ואין כל צורך לפנות לרופא בעניין זה (בסעיף 12 לתצהיר).

ז. גם הגב’ מרי טנוס, המשמשת כסגנית מפקחת נפתית בלשכת בריאות עכו ואשר שמשה בעבר כאחות מרכזת אם וילד בלשכת הבריאות בעכו, הצהירה כי אחות טיפת חלב מוסמכת להסביר לאישה ההרה המגיעה לתחנה אודות בדיקת מי השפיר ולהפנותה לבדיקה כזו (בסעיף 4 לתצהירה).

גם הגב’ טנוס הצהירה כי אין נוהל המחייב את האחות להפנות את האישה המסרבת לעבור את הבדיקה לקבלת הסבר מן הרופא (בסעיף 5 לתצהיר).

ח. מנגד, טענה האם בתצהירה כי היא מעולם לא סירבה לבצע את בדיקת מי השפיר וכי לא ניתן לה הסבר ראוי ואחראי אודות הבדיקה (בסעיף 5 לתצהיר האם).

4. גדר המחלוקת וכתב התביעה המתוקן

לאור טענות התובעים בכתב התביעה המתוקן ולאור האמור בתצהירים שהוגשו מטעם הצדדים נראה כי יריעת המחלוקת הצטמצמה לשאלות שלהלן:

האם ההסבר שקיבלה האם אודות ביצוע בדיקת מי השפיר וחשיבותה של הבדיקה היה בנסיבות העניין הסבר מספיק, ראוי, מקיף ואחראי?

וכן, האם ההסבר אודות הבדיקה ניתן על ידי בעל המקצוע המוסמך ליתן אותו?

אלו הן השאלות העיקריות העומדות להכרעה בתיק זה.

5. הראיות

א. מטעם התובעים העידו האם (היולדת) והאב שנחקרו על תצהירי העדות ראשית שנתנו.

המומחה מטעם התובעים, פרופ’ יוסף שנקר, נחקר על חוות דעתו הראשונה ועל חוות הדעת המשלימה שערך בעניינה של הקטינה.

— סוף עמוד 4 —

ג. מטעם הנתבעת העידו האחות הגב’ ג’ואהר מוראד והגב’ מרי טנוס וכן רופא התחנה ד”ר איגור טורצ’ינסקי.

המומחה מטעם הנתבעת, פרופ’ בליקשטיין, נחקר על חוות דעתו הראשונה ועל חוות הדעת המשלימה שערך.

כמו כן העידה הנתבעת את אחיותיה של האם – הגב’ זידאן נורה והגב’ זידאן זוהרייה.

6. טענות התובעים לעניין האחריות

א. האם טענה כי מעולם לא סירבה לבצע בדיקת דיקור מי שפיר וכי לא ניתן לה הסבר ראוי אודות הבדיקה על ידי הרופא בתחנת טיפת חלב (בסעיף 5 לתצהיר האם).

האם הוסיפה כי בעת שבקרה אצל הרופא ביום 22.2.1995 הרופא לא טרח להסביר לה אודות הבדיקה ולא טרח להחתים אותה על סירוב לבצע את הבדיקה (בסעיפים 7 – 8 לתצהיר).

ב. האם הוסיפה וטענה כי הגם שהיא נמנית על המאמינים בדת המוסלמית היא איננה דתייה אדוקה ועל כן לא הייתה קיימת כל מניעה לכך שתבצע את הבדיקה ואף שתעבור הפלה מלאכותית במידת הצורך (בסעיף 9 לתצהיר האם; וראו גם בסעיף 4 לתצהיר האב אחמד זידאן).

ג. בסיכום טענותיהם טענו התובעים כי אלמלא רשלנות הנתבעת בביצוע המעקב הרפואי אחר היולדת לא הייתה הקטינה נולדת, וכי טוב היה לולא נולדה מלהיוולד עם מומים קשים (תסמונת דאון) ועם נכות צמיתה בשיעור 100%.

ד. התובעים טענו כי בהתאם להלכה שנפסקה על ידי בית המשפט העליון בע”א 518/82 ד”ר רינה זייצוב ואח’ נ’ שאול כץ ואח’, פ”ד מ(2) 85, המקרה דנן מקנה עילת תביעה הן לקטינה והן להוריה.

ה. התובעים הוסיפו וטענו כי במקרה דנן מתקיימים התנאים להחלת הכלל “הדבר מדבר בעד עצמו” בהתאם לסעיף 41 לפקודת הנזיקין וכי על שום כך יש להעביר את נטל הראיה אל הנתבעת.

ו. עוד טענו התובעים, כי בענייננו קיימת חובת זהירות מושגית של הרופא המטפל במעקב ההיריון כלפי האם, האישה ההרה, וכן שקיימת חובת זהירות קונקרטית. לטענת התובעים הפרה הנתבעת את שתי החובות האמורות.

— סוף עמוד 5 —

ז. באשר לחוות דעת המומחים שהוגשו בתיק זה ושעליהן עוד יורחב בהמשך, טענו התובעים כי חוות דעתו של פרופ’ בליקשטיין מטעם הנתבעת “(…) מנותקת מהמציאות ונועדה לחפות על מחדלה של הנתבעת במעקב אחר הריונה של היולדת” (בעמ’ 6 לסיכומי התובעים). נטען כי חוות הדעת היא מגמתית וחסרת כל בסיס עובדתי וכי יש להעדיף על פניה את חוות דעתו של פרופ’ שנקר מטעם התובעים.

ח. התובעים טענו כי העדויות מטעמם (עדויות האם, האב והמומחה הפרופ’ שנקר) הותירו רושם מהימן ואמין ועל כן יש לבסס עליהן את ההכרעה בתיק זה.

ט. התובעים טענו כי מהתשתית הראייתית שהונחה בפני בית המשפט עולה כי האם לא קבלה כל הסבר ראוי מרופא אחראי על בדיקת מי השפיר; הרופא המטפל כשל בניהול מעקב ההיריון; הרופא המטפל לא נקט זהירות ראויה עם האם לאור גילה וולדנות היתר; ולא פעל כרופא סביר ובהתאם לסטנדרט רפואי ראוי ומקובל.

התובעים טענו כי אין לייחס רשלנות תורמת כלשהי לאם שכן היא סמכה על הרופא המטפל. כן נטען כי האם היא אישה חסרת השכלה שאין לה כל ידע ברפואה.

7. חוות הדעת ועדות המומחה מטעם התובעים – פרופ’ שנקר

א. חוות הדעת הראשונה מיום 29.9.2003 (נספח ב’ לכתב התביעה המתוקן)

חוות הדעת הראשונה נכתבה על ידי פרופ’ שנקר על סמך שיחה עם האב והאם בלבד בעת שכרטיס טיפת החלב לא היה בפני המומחה.

בהתאם לדברי האם, היא לא נשלחה לבדיקות מיוחדות על ידי צוות טיפת חלב (בעמ’ 1 לחוות הדעת).

המומחה סיווג את הריונה של האם כהריון בסיכון גבוה לאור גילה ובשל ולדנות יתרה (8 לידות קודמות) (בעמ’ 2 לחוות הדעת).

בהתייחסו לבדיקות שהיה מקום לבצען כתב פרופ’ שנקר את הדברים הבאים –

“במקרה הנדון בהתאם לתקנות בריאות העם, בהתחשב בעובדה שבזמן הריונה הייתה בגיל 37 – 38 הייתה חובה לבצע בדיקה מיוחדת, בדיקה ציטוגנטית לשלילת מום

— סוף עמוד 6 —

כרומוזומלי מולד – תסמונת דאון. את הבדיקה ניתן לבצע בשלבי הריון שונים בשיטות שונות:

א. בדיקה של סיסי כוריון בסוף השליש הראשון של ההריון.

ב. בדיקת מי שפיר בשבוע 18 – 20.

ג. בדיקה ציטוגנטית היא רוטינית ובדיקת חובה לכל אישה שנכנסה להריון מגיל 35 ומעלה.

בדיקה זו ממומנת ע”י מדינת ישראל.

לבדיקה ציטוגנטית יש להפנות את האשה בהריון ע”י צוות רפואי בטיפת חלב או ע”י כל רופא המשגיח על האשה בזמן ההריון. לפי דברי האשה (תרגום הבעל), האשה הצהירה שלא נשלחה לבדיקה ע”י צוות טיפת חלב, בדיקה ציטוגנטית כאשר הייתה בהריון. (סיבה לאי ביצוע בדיקה סטנדרטית זו יש לברר במסגרות אחרות). באי שליחה של אישה בהריון בגיל מעל 35 לביצוע בדיקה ציטוגנטית יש לראות סטייה רפואית” (בעמ’ 3; ההדגשות שלי. ע’ ג’).

בסיכום חוות דעתו כתב פרופ’ שנקר את הדברים הבאים –

“מדובר באישה ולדנית, אם ל- 8 ילדים בריאים אשר בעת הריונה עם מרווה הייתה בגיל 37-38. לפי דבריה לא נשלחה לבדיקה רוטינית, ציטוגנטית אבחון מחלת דאון, בדיקה חובה לפי סטנדרט רפואי ישראלי, בדיקה ממומנת ע”י הממשלה.

כתוצאה מאי ביצוע הבדיקה הציטוגנטית מרווה נולדה עם תסמונת דאון וכתוצאה מכך סובלת מתחלואה. נכות מבחינת התפקוד של מערכת העצבים המרכזית (את אי ביצוע הבדיקה, סיבותיה, יש לברר ע”י מערכת אחרת, לא מערכת רפואית)” (בעמ’ 4; ההדגשה שלי. ע’ ג’).

הנה כי כן, חוות דעתו הראשונה של פרופ’ שנקר התבססה אך על דברי האם שלפיהם היא לא נשלחה כלל לביצוע בדיקות מיוחדות לאבחון מומים בעובר. אולם, משהובהר, באמצעות הרשומה הרפואית מתחנת טיפת החלב (המוצג נ/2), שהאם אכן הופנתה לביצוע הבדיקות ולאחר שכתב התביעה תוקן בהתאם, הרי

— סוף עמוד 7 —

שנשמט הבסיס מתחת לחוות הדעת האמורה ושוב אין לייחס לה כל ערך. למעשה אין מחלוקת בין הצדדים בדבר חשיבות ההפניה של כל יולדת בגילה של האם לבדיקת מי שפיר.

ב. חוות הדעת המשלימה מיום 21.4.2008 (נספח ג’ לכתב התביעה המתוקן)

חוות הדעת המשלימה התבססה על רשומת אישה הרה של האם בטיפת חלב (המוצג נ/2).

לאור האמור ברשומה, הרי שבחוות דעתו המשלימה פרופ’ שנקר כבר לא דן כלל בשאלה אם האם הופנתה על ידי הצוות הרפואי לביצוע מי שפיר אם לאו, אלא הסתפק בשאלה אחת בלבד והיא “על מי מוטלת חובת ההסבר בכדי לבצע בדיקות מסוג בדיקת מי שפיר?”. על כך השיב המומחה לאמור:

“בדיקת מי שפיר זו בדיקה מיוחדת, המבוצעת בהוראה רפואית, במקרה הנדון גיל האשה, סיכון מוגבר לעובר פגוע בתסמונת דאון.

ההוראה לבדיקת מי שפיר נעשית על ידי רופא לאחר שניתן לאשה הסבר על מטרת ביצוע הבדיקה, על הפעולה הטכנית של בדיקת מי שפיר, משמעות התוצאה לגבי העובר” (בעמ’ 2; ההדגשה שלי. ע’ ג’).

פרופ’ שנקר הוסיף לעניין זה כי –

“תפקידו של הרופא במידה וקיימת הוראה רפואית לביצוע הבדיקה לנסות להסביר בשפה המובנת למטופלת על חשיבות הבדיקה, כפי שצוין ולנסות לשכנעה, אולם האוטונומיה היא של האשה” (שם).

כן נאמר בחוות הדעת המשלימה כי במקרה שבו האישה מסרבת לבצע את הבדיקה מכל סיבה שהיא “(…) על הרופא לתעד את השיחה ואם ידועה לו מה סיבת הסירוב לציינה ברשומה הרפואית” (שם).

ג. עדות פרופ’ שנקר בבית המשפט (בישיבה מיום 6.3.11, החל מעמ’ 40 לפרוטוקול)

— סוף עמוד 8 —

בתחילת חקירתו הנגדית הסכים פרופ’ שנקר שכתיבת חוות דעת שעניינה הולדה בעוולה מבלי שתיק טיפת החלב של האם מונח בפני המומחה הינה אכן דבר נדיר ביותר (בעמ’ 43 – 44 לפרוטוקול הישיבה מיום 6.3.11).

פרופ’ שנקר אמר בעדותו כי בנסיבות העניין ולאחר עיון בתיק טיפת החלב של האם המסקנה היא כי הצוות הרפואי פעל לפי סטנדרט רפואי מקובל רק באופן חלקי (בעמ’ 58, שורה 8).

פרופ’ שנקר הסביר את טענתו הנ”ל באומרו שמי שצריך ליתן את ההסבר הסופי אודות הבדיקה הוא הרופא. זאת, משום “שבצוות הרפואי של טיפת חלב אין שוויון בין הרופא לאחיות, ישנן פעולות שעושות האחיות וישנן פעולות שעושה הרופא. מי שאחראי על הטיפול באישה בזמן הריון, וזה לא משנה אם זה בטיפת חלב, קופת חולים או רופא פרטי, זה הרופא” (בעמ’ 58, שורות 16 – 19).

אולם, כשנשאל פרופ’ שנקר מנין הוא שואב את מסקנתו האמורה, היינו, היכן כתוב שרופא הוא שחייב להפנות את המטופלת לבדיקת מי שפיר ולא האחות הוא הודה כי “אין הוראה שכתוב” (בעמ’ 61, שורות 5 ו- 7).

בהמשך שב פרופ’ שנקר והדגיש את הדברים באומרו שלא יתכן שאחות תשלח את המטופלת לבדיקה כה חודרנית ומסוכנת ולכן ישנה חובה שהרופא הוא שישלח אותה (בעמ’ 63, שורות 9 – 12).

פרופ’ שנקר העיד כי הוא די משוכנע שאמרו לתובעת אודות הבדיקה, אולם לשיטתו הכשל במקרה דנן הוא שלא בעל המעמד המוסמך לכך, היינו הרופא, הוא שאמר את הדברים ועל כן ההסבר שקיבלה האם היה הסבר חלקי בלבד (בעמ’ 82 לפרוטוקול, משורה 19 ואילך).

פרופ’ שנקר הסכים שבמידה ויקבע שהרופא אכן הסביר לתובעת אודות נחיצות בדיקת מי השפיר לרבות הסיכונים והסיכויים וכי אם הרופא היה עורך תרשומת לגבי סירוב האם לבצע את הבדיקה, אזי במקרה כזה “אין פה מקרה”, אין לתובעים עילת תביעה שכן לא ניתן לחייב את האישה לעבור את הבדיקה בכח (בעמ’ 90, שורות 3- 15).

8. טענות הנתבעת לעניין האחריות

א. הנתבעת טענה כי בנסיבות העניין לא ניתן ליתן משקל כלשהו לחוות הדעת ולעדותו של פרופ’ שנקר מטעם התובעים.

— סוף עמוד 9 —

חוות דעתו הראשונה של פרופ’ שנקר ניתנה אך ורק על סמך דברי האם ומבלי שתיק טיפת החלב היה מונח בפניו.

חוות דעתו המשלימה של פרופ’ שנקר מבוססת על הנחה מוטעית שלפיה ההסבר שניתן לתובעת ניתן על ידי אחות בלבד, כאשר הוכח שהאם נבדקה גם על ידי הרופא ד”ר טורצ’ינסקי ביום 22.2.1995 ואף קיבלה מפיו הסבר נוסף ביחס לבדיקת מי השפיר.

הנתבעת הוסיפה וטענה, כי עיון בעדותו של פרופ’ שנקר מעלה כי במהלך העדות ניסה המומחה להתחמק ולהימנע במתכוון ממתן תשובות ענייניות ומדויקות בין היתר לעניין הסטנדרט הרפואי המקובל, הכל תוך ניסיון להטעות את בית המשפט באשר למהות ההסבר שיש לספק לאישה ההרה והגורם המוסמך ליתן אותו.

הנתבעת טענה כי אין זו הפעם הראשונה שפרופ’ שנקר מציג על דוכן העדים נתונים לא מדויקים במטרה להטעות את בית המשפט והפנתה למספר פסקי דין בהם מתחו שופטים ביקורת חריפה על חוות דעתו ותשובותיו של פרופ’ שנקר [ת.א. 2168/07 שירית לוי נ’ מרכז רפואי ספיר (ניתן ביום 24.3.09) – המוצג נ/10; ופסק דינו של כב’ השופט יצחק כהן בת.א. (חיפה) 363/00 חליפה אמין מחמוד נ’ מדינת ישראל].

ב. הנתבעת טענה כי יש לדחות את טענתם המקורית של התובעים כאילו האם לא הופנתה לבדיקת מי שפיר במהלך ההיריון. הנתבעת בקשה לקבוע כי הוכח, כפי שצויין ברשומה הרפואית (המוצג נ/2), כי האם הופנתה לבדיקה אולם היא סירבה לבצעה הואיל ולא היתה מוכנה לבצע הפלה מלאכותית.

בהקשר זה, טענה הנתבעת כי גרסת האם וגרסת האב אינן סבירות, אינן אמיתיות ואינן מהימנות ויש לדחותן מכל וכל.

לטענת הנתבעת, עיון בעדות האם מעלה כי היא מסרה מספר גרסאות עובדתיות סותרות ותשובותיה התאפיינו באי דיוקים של ממש.

באשר לעדות האב, נטען כי עסקינן בעדות פסולה שאין ליתן לה כל משקל ראייתי על שום היותה עדות מפי השמועה שכן האב העיד שכל מה שידוע לו אלה דברים שהאם ספרה לו ולא דברים ששמע מהאחיות או מהרופאים בעצמו. בכל מקרה, נטען כי עדות האב מגמתית, בלתי אמינה וסותרת את הרישומים הרפואיים מזמן אמת.

— סוף עמוד 10 —

יוצא אפוא, טענה הנתבעת, כי לפנינו רק עדות יחידה של בעל דין המעוניין בתוצאות המשפט. התביעה לא הוכחה הלכה למעשה ועל כן דינה להידחות.

ג. הנתבעת טענה כי סירובה של האם לבצע בדיקות חלבון עוברי ומי שפיר מדבר בעד עצמו ומעיד על רצונה שלא לגלות מומים גנטיים בעובר שכן היא לא תהיה מוכנה לבצע הפלה מלאכותית באם יתגלו מומים כאלה.

זאת ועוד, לטענת הנתבעת עצם סירובה של האם לבצע בדיקת חלבון עוברי שהיא בדיקת סקר המתבצעת באמצעות בדיקת דם פשוטה שאינה מסוכנת – מעידה כאלף עדים כי האם פשוט לא היתה מעוניינת לגלות אם העובר לוקה בתסמונת כלשהי שכן היא לא היתה מוכנה בשום אופן לבצע הפלה.

ד. הנתבעת טענה כי מהוראות הדין [ראו: תקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר), התש”ם – 1980; תדריך להפניית נשים הרות לבדיקת מי שפיר – המוצג נ/9; נוהל משרד הבריאות משנת 1993 – המוצג נ/12], מחוות דעת המומחים (לרבות המומחה מטעם התובעים!) וממכלול הראיות עולה כי אחות טיפת חלב מוסמכת להסביר לאישה הרה אודות בדיקת מי שפיר ואף להפנותה לבדיקה.

בנסיבות אלה, ולנוכח הרישום בכרטיס האם בטיפת חלב, ברור שהצוות הרפואי הפנה את האם לביצוע בדיקת מי שפיר אולם היא סירבה לבצעה מסיבותיה שלה. במצב דברים זה נשמט הבסיס מתחת לתביעה כולה.

ה. הנתבעת הוסיפה וטענה כי בשום מקום לא נאמר שקיימת חובה על הרופא לשוב ולהסביר ליולדת אודות הבדיקה לאחר שסירבה לבצעה בעת שקיבלה את ההסברים מהאחות. אולם, למרות זאת, בענייננו הוכח שגם הרופא המטפל, ד”ר טורצ’ינסקי, הסביר לתובעת אודות הבדיקה.

ו. הנתבעת טענה כי בענייננו לא התקיימו התנאים המצטברים להחלת הכלל שבסעיף 41 לפקודת הנזיקין ועל כן אין מקום להעברת נטל הראייה.

ז. על שום כל אלה, טענה הנתבעת כי לאור מכלול הראיות בתיק זה ונוכח ההלכה הפסוקה יש לקבוע כי לא הוכחה רשלנות שכן לא כל טעות מהווה רשלנות ויש להיזהר מפני העלאת סטנדרט ההתנהגות יתר על המידה ויצירת רפואה מתגוננת ולא מתקדמת.

בנסיבות העניין, כך נטען, יש לקבוע כי הצוות הרפואי פעל ללא דופי והאחריות המלאה בגין הולדתה של הקטינה בעוולה רובצת כולה לפתחה של האם אשר

— סוף עמוד 11 —

מסיבותיה האישיות השמורות עימה סירבה לעבור את בדיקת מי השפיר ונטלה על עצמה את מלוא הסיכון.

ח. הנתבעת הוסיפה וטענה כי מאחר שהאם הצהירה בזמן אמת ובאופן ברור כפי שהדברים מופיעים ברשומה הרפואית כי היא מעולם לא הייתה מסכימה לבצע הפלה מלאכותית, אזי דין התביעה להידחות גם בשל העדר קשר סיבתי בין מעשה ההתרשלות הנטען לנזק.

לעניין זה הפנתה הנתבעת לשלושת המבחנים המצטברים לבחינת הקשר הסיבתי כפי שנקבעו בפסק דינו של בית המשפט העליון בע”א 4960/04 ערן סידי נ’ קופת חולים של ההסתדרות הכללית, פ”ד ס(3) 590 (2005), וטענה כי אלה אינם מתקיימים בענייננו שכן הוכח כי בכל מקרה האם היתה מסרבת להפסקת ההיריון ולהפלה מלאכותית.

ט. הנתבעת הוסיפה וטענה כי לאור הלכת זייצוב ופסיקה נוספת של בית המשפט העליון המקרה דנן אינו נופל בגדר המקרים החריגים והנדירים שבהם ניתן לומר כי טוב מותו של היילוד מחייו. בעניין זה הפנתה הנתבעת גם לדברים שכתב פרופ’ בליקשטיין בחוות דעתו הראשונה מטעמו (עמ’ 3 לחוות הדעת) ולעדותו בישיבת בית המשפט מיום 8.5.11.

י. לסיכום, הנתבעת טענה כי הוכח שצוות התחנה בטיפת חלב נהג במהלך הריונה של האם על פי הפרקטיקה המקובלת. הוכח כי האחריות ללידתה של הקטינה עם המום ממנו היא סובלת מוטלת לחלוטין על כתפי האם ועליה בלבד משבחרה על דעת עצמה ומסיבות השמורות עימה תוך לקיחת הסיכונים הכרוכים בדבר להימנע מביצוע הבדיקות הנדרשות.

מכאן, שדין התביעה להידחות הן נוכח העדר אחריות והן בשל העדר קשר סיבתי בין הרשלנות לבין לידת הקטינה במומה.

לחילופין בלבד, טענה הנתבעת כי גם אם בית המשפט ימצא כי יש להטיל אחריות כלשהי על כתפי הנתבעת הרי שיש ליתן את הדעת להגעתה המאוחרת של היולדת לתחנת טיפת חלב, לסירובה של האם לבצע בדיקות גנטיות ו/או לפנות לייעוץ גנטי כשהמסקנה מכל אלה היא שהאם היא האחראית להולדת הקטינה במומה וזאת בשל רשלנותה התורמת ו/או ברשלנותה הבלעדית.

9. חוות דעתו ועדותו של המומחה מטעם הנתבעת פרופ’ יצחק בליקשטיין

א. חוות דעתו הראשונה של פרופ’ בליקשטיין – מיום 3.12.2006

— סוף עמוד 12 —

פרופ’ בליקשטיין הגיע למסקנה כי “הצוות הרפואי פעל עפ”י הסטנדרט משהציע לתובעת ברור גנטי ומשסרבה לבצע ברור זה אין לראות בצוות הרפואי אחראי ללידתה של האם” (בפרק ה”סיכום” בסעיף 7).

המומחה הוסיף כי סירובה של האם לבצע את הבדיקה מתיישב עם הספרות המחקרית בארץ ובעולם ממנה עולה כי נשים מוסלמיות אינן נוהגות לבצע בדיקות טרום לידתיות לגילוי מומים, וגם כאשר מתגלה מום הן אינן נוטות לבצע הפסקת הריון. המומחה הפנה למספר מאמרים אקדמיים ומחקרים בעניין זה.

ב. חוות דעתו המשלימה של פרופ’ בליקשטיין – מיום 7.12.2008

בחוות דעתו המשלימה כתב פרופ’ בליקשטיין כי הוא אינו מקבל את העמדה שהוצגה בחוות דעתו המשלימה של פרופ’ שנקר שעל פיה יש לשכנע את האישה לבצע את הבדיקה.

פרופ’ בליקשטיין כתב בחוות דעתו כי אין מדובר בבדיקה “מצילת-חיים” אלא בבדיקה המיועדת לאבחן אם העובר סובל ממום כלשהו. בכל מקרה, לדבריו, יש לכבד את רצון האישה שלא לבצע את הבירור הגנטי ובייחוד במקרה דנן בו סירובה של האם מוכר היטב בספרות המדעית ומעוגן בתפיסת האסלאם לפיה ממילא אין להפיל את ההיריון.

פרופ’ בליקשטיין מצא לנכון להדגיש כי האם לא הייתה מעוניינת לבצע בדיקה פשוטה של חלבון עוברי אזי מקל וחומר שלא היתה מעוניינת לבצע את הבדיקה המורכבת והמסוכנת יותר של דיקור מי השפיר.

בסוף חוות דעתו המשלימה התייחס פרופ’ בליקשטיין לשאלה “מי אמור להפנות את האישה לניקור מי-שפיר?”, על כך השיב המומחה כי “ההפניה לניקור מי-שפיר נעשית הן ע”י רופא והן ע”י אחיות “בריאות הציבור” שהוסמכו לבצע מעקב הריון ובתוך זה מתן הסבר, ובמידת הצורך מתן הפנייה, לביצוע ניקור מי”ש” (בעמ’ 2 סעיף ד’).

פרופ’ בליקשטיין ציין כי הרשומה בעניינה של האם מלמדת שכך בדיוק נעשה במקרה זה, הן על ידי האחות והן על ידי הרופא שתיעד את סירוב האשה ברשומה.

ג. עדות פרופ’ בליקשטיין בבית המשפט ביום 8.5.11 (החל מעמ’ 159 לפרוטוקול)

— סוף עמוד 13 —

בפתח עדותו, במסגרת החקירה הראשית, נדרש המומחה להתייחס לשאלה מיהו הגורם הרפואי המוסמך להפנות אישה הרה לבדיקת מי שפיר?

פרופ’ בליקשטיין העיד שקרא, קודם מתן עדותו, את דברי פרופ’ שנקר בעדותו בבית המשפט, “ואני מוכרח להגיד שקראתי ולא האמנתי” (עמ’ 159 – 160). לדבריו, אין בשום מקום נוהל הקובע שרק רופא מוסמך להפנות לבדיקת מי שפיר כפי שהעיד פרופ’ שנקר.

לדברי פרופ’ בליקשטיין “ההפניות לדיקור מי שפיר נעשות או על ידי אחות שמוסמכת לכך, או על ידי הרופא בטיפת חלב. לא מדובר באחות של אף, אוזן וגרון, או של עיניים שנקלעה במקרה למרפאה וראתה אישה בהיריון ואין לה מושג על מה מדובר, מדובר באחיות שיש להן ניסיון רב, יש להן את ההכשרה, יש להן את המיומנות, יש להן גם את החובות” (בעמ’ 160, שורות 2 – 3).

פרופ’ בליקשטיין אף הדגיש בהמשך כי “(…) לא מדובר בעקיפה של סמכות רפואית, כי הרי, אחרי שאחות שלחה, וגם רופא אחרי שהוא שולח, קיימת עדיין האינסטנציה היועצת, הרי לא יעלה על הדעת שיעשו דיקור מי שפיר לאישה ללא ייעוץ גנטי, שמה יושב או רופא או יועץ גנטי. אפרופו, גם יועץ גנטי (…) הוא לא צריך להיות רופא בכלל, יכול לאשר דיקור מי שפיר, שזה שלב יותר גדול” (שם, שורות 15 – 19).

גם בחקירתו הנגדית חזר פרופ’ בליקשטיין, במספר הזדמנויות, על כך שהאחות בטיפת חלב בהחלט מוסמכת להסביר ולהפנות לבדיקת מי השפיר (ראו: בעמ’ 170 – 171, 174 – 176 לפרוטוקול).

10. דיון והכרעה בשאלת האחריות: האם קיבלה האם הסבר ראוי ומספיק מהגורם המקצועי המוסמך אודות בדיקת מי השפיר?

א. סוגיית נטל הראייה: האם מתקיימים במקרה זה התנאים להפעלת הכלל שבסעיף 41 לפקודת הנזיקין – “הדבר מדבר בעד עצמו”?

לאחר עיון בטענות באי כח הצדדים ואת הדין וההלכה הפסוקה לעניין זה, הגעתי למסקנה כי בנסיבות העניין לא מתקיימים התנאים המצטברים להעברת נטל הראייה אל כתפי הנתבעת כבקשת התובעים.

סעיף 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] קובע לאמור:

— סוף עמוד 14 —

“בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא הייתה ידיעה או לא הייתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה – על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה”.

עיון בהוראת החוק האמורה מלמד שבכדי להחיל את הכלל “הדבר מעיד על עצמו” ולהעביר את נטל השכנוע אל כתפי הנתבעת להוכיח כי לא הייתה התרשלות מצידה במקרה זה, שומה על התובעים להוכיח את קיומם של 3 תנאים במצטבר:

האחד: “כי לתובע לא הייתה ידיעה או לא הייתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק”;

היינו, על התובעים להוכיח כי האם 2 (היולדת) לא ידעה ולא יכלה לדעת את הנסיבות שגרמו להולדת הקטינה במומה;

השני: “וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו”;

היינו, על התובעים להוכיח כי הולדת האם 1 (הקטינה) כשהיא סובלת מתסמונת דאון אירעה על ידי נכס שלנתבעת שליטה מלאה עליו;

השלישי: “ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה”;

היינו, על התובעים להוכיח כי הולדת הקטינה עם מומה מתיישבת יותר עם המסקנה שהצוות הרפואי לא נקט בזהירות סבירה יותר מאשר עם המסקנה ההפוכה.

הואיל והגעתי למסקנה, שעליה ארחיב להלן, כי הצוות הרפואי אצל הנתבעת פעל ללא דופי והפנה את האם בשתי הזדמנויות שונות לבדיקת מי שפיר לגילוי מומים בעובר ואף לבדיקת חלבון עוברי, אולם האם סירבה לבצע את הבדיקות האמורות משיקוליה היא, ברי כי לא מתקיים אף אחד מהתנאים הנ”ל ואין מקום להעברת נטל הראייה.

— סוף עמוד 15 —

אשר על כן, אני דוחה את טענת התובעים כי במקרה זה חל הכלל “הדבר מדבר בעד עצמו”.

ב. האם הוכחה התרשלות הנתבעת?

אקדים ואומר כי מחומר הראיות המונח לפני עולה בבירור כי האם הופנתה לביצוע דיקור מי שפיר בשתי הזדמנויות שונות וקיבלה הסברים מלאים על מהות הבדיקה וחשיבותה הן מאחות התחנה והן מרופא התחנה. כן הוכח, כי האם היא שסירבה, מדעת, ומטעמיה שלה, לבצע את בדיקת מי השפיר (כמו גם את בדיקת החלבון העוברי).

במצב דברים זה, מסקנתי היא כי לא נפל כל דופי בהתנהגות הנתבעת ולא הופרה חובת הזהירות הקונקרטית. למעשה די בכך כדי לדחות את התביעה.

מסקנתי זו מתבססת על עדויותיהם של האחות והרופא, אותן מצאתי כעדויות מהימנות הנתמכות ברשומה הרפואית הנ”ל. כן מתבססת מסקנתי על האמור בשתי חוות הדעת של פרופ’ בליקשטיין, שפורטו מעלה, כמו גם על עדותו הקוהרנטית והסדורה של המומחה שדבריו מקובלים עלי לחלוטין.

זאת ואף זאת: גם המומחה מטעם התובעים, פרופ’ שנקר, העיד כפי שפורט לעיל כי הוא “די משוכנע” שנאמר לאם אודות בדיקת מי השפיר (בעמ’ 82 לפרוטוקול הישיבה מיום 6.3.11). כזכור, פרופ’ שנקר אף הסכים כי אם יסתבר שהרופא הסביר לתובעת אודות הבדיקה – הרי שנשמט הבסיס מתחת לתביעה כולה (בעמ’ 90).

כאן המקום לציין כי אני מקבל ומאמץ את מלוא הדברים שנאמרו בתצהירו ובעדותו של הרופא ד”ר טורצ’ינסקי, על כך שבדק את האם והסביר לה אודות בדיקת מי השפיר, בנוסף להסברי האחות.

לכך יש להוסיף שכבר בחוות דעתו הראשונה כתב פרופ’ שנקר כי “לבדיקה ציטוגנטית יש להפנות את האישה בהריון ע”י צוות רפואי בטיפת חלב או ע”י כל רופא המשגיח על האישה בזמן ההיריון”. מכאן, שאפילו המומחה מטעם התובעים סבר שגם “צוות רפואי”, היינו, גם מי שאינו רופא, יכול להפנות את האישה ההרה לבדיקת מי שפיר ושרופא אינו היחיד המוסמך לעשות כן.

להלן אפרט את העדויות והראיות הנוספות שהובילו אותי למסקנותי הנ”ל.

— סוף עמוד 16 —

הפניית האם לדיקור מי שפיר על ידי האחות ועל ידי הרופא

נוכח טענתה המרכזית של האם בתביעתה ובעדותה בבית המשפט כי היא לא קיבלה הסבר ראוי אודות הבדיקה ולא הופנתה לבדיקה על ידי הגורם המוסמך לכך אתייחס תחילה לעניין זה.

עדות האם

האם העידה בשתי ישיבות: ביום 11.3.10 (בעמ’ 11 – 47 לפרוטוקול) וביום 16.3.10 (בעמ’ 48 – 62 לפרוטוקול).

האם אישרה כי ההיריון נשוא תיק זה היה הריונה העשירי וכי גם בכל הריונותיה הקודמים היא היתה במעקב הריון בטיפת חלב ולטענתה כל בדיקה שהיו שולחים אותה לעשות היא היתה מבצעת (בעמ’ 17 לפרוטוקול; וכן בהמשך חקירתה הנגדית ביום 16.3.10 בעמ’ 50 לפרוטוקול).

האם טענה כי היא ביצעה את כל הבדיקות שהאחות ג’ואהר אמרה לה לעשות (בעמ’ 28, שורות 1 – 2).

אולם, משנשאלה האם על ביצוע בדיקות ספציפיות כמו חלבון עוברי למשל השיבה כי היא איננה זוכרת וחזרה על כך מספר פעמים באופן מתחמק (בעמ’ 28 – 30 לפרוטוקול).

באשר לבדיקת מי השפיר, העידה האם כי היא איננה יודעת מה זו הבדיקה הזו (בעמ’ 30, שורה 20), ובהמשך הוסיפה כי האחות לא הסבירה לה ולא אמרה לה דבר אודות הבדיקה (בעמ’ 31, שורות 15 – 16).

בהמשך, העידה האם שהיא כלל לא הופנתה לבדיקת מי שפיר ולא אמרו לה לבצע את הבדיקה (בעמ’ 33, שורות 15 – 16). דבריה אלה של האם סותרים את הרשומה הרפואית (המוצג נ/2) ואף עומדים בניגוד לדברים שנטענו על ידי התובעים בכתב תביעתם המתוקן (בסעיף 15).

בהמשך נשאלה האם אם היתה מסכימה לביצוע הבדיקה בהנחה שהיו מסבירים לה אודות בדיקת מי השפיר. על כך השיבה האם בחיוב (בעמ’ 44, שורה 17).

האם אף הוסיפה וטענה כי אילו היו אומרים לה שהילד ייוולד עם מום היא הייתה מבצעת הפלה שכן הדבר “עדיף מאשר ללדת את הילד עם המום” (בעמ’ 45, שורה 10; וכן ראו בעמ’ 55 לפרוטוקול).

— סוף עמוד 17 —

לא שוכנעתי כי האם העידה אמת. עדותה היתה מתחמקת ולא ראויה לאמון. לפעמים אמרה שאינה יודעת ובפעמים אחרות אמרה שאינה זוכרת ולא היה בידה לספק תשובות סבירות והגיוניות לשאלות שנשאלה.

עדות אחות טיפת חלב הגב’ ג’ואהר מורא

האחות הגב’ ג’ואהר העידה בישיבת בית המשפט מיום 6.3.11 (החל מעמ’ 95 לפרוטוקול).

האחות העידה כי בדרך כלל מי שנותן את ההסבר אודות בדיקת מי השפיר ואף מפנה לבדיקה וחותם על ההפניה זו האחות (בעמ’ 99 ו- 103 לפרוטוקול).

באשר למשמעות החותמת של הרופא בגיליון אישה הרה של האם (המוצג נ/2), העידה האחות כי זה אומר שהרופא עבר על הבדיקות של האם והוא חתם שהוא ראה מה כתבה האחות לעניין הבדיקה. בהמשך, נשאלה האחות האם יתכן מצב שהרופא יחתום מבלי לראות את האישה והשיבה כי “יכול להיות שהוא ראה אותה יכול להיות שלא” (בעמ’ 101, שורה 15).

האחות הסבירה כי מתוקף תפקידה כאחות התחנה היא מסבירה לאישה ההרה על עצם הבדיקה ועל הסיכון הכרוך בה ומחובתה לוודא שהאישה אכן הבינה את משמעות הבדיקה ואת הסיכון, וכדבריה “ואם אני רואה שהאישה הבינה אז היא הבינה, אני לא מזמינה אותה בשביל הרופא, בשביל להחליט בשבילה על בדיקת מי שפיר או לא. אני מזמינה את האישה כבדיקת שיגרה בתחנה לרופא” (בעמ’ 104, שורות 1 – 3).

האחות הסבירה כי היא עבדה בהתאם לנוהל משרד הבריאות משנת 1993 ולפיו כל אישה הרה בגיל 35 ומעלה יש להפנות לבדיקת מי שפיר ומי שמפנה זו האחות (בעמ’ 107 לפרוטוקול).

שלא כמו עדות האם, עדות האחות ג’ואהר עשתה עלי רושם אמין ביותר.

האחות העידה בדיוק על דברים שזכרה או על דברים שמסתברים כהגיוניים ועולים מפורשות מהרשומה הרפואית וממהלך העבודה התקין בתחנת טיפת חלב. היא לא ניסתה להעצים את תפקידה או לתמוך בטענות ההגנה אלא העידה את אשר ידעה ממקור ראשון. עדותה של האחות היתה סדורה, הגיונית וקוהרנטית והיא אף תומכת ומחזקת את עדותו של הרופא ד”ר טורצ’ינסקי כפי שיורחב להלן.

— סוף עמוד 18 —

עדות הרופא ד”ר גריגורי טורצ’ינסקי

הרופא ד”ר טורצ’ינסקי העיד בישיבת בית המשפט מיום 23.3.11 (החל מעמ’ 141 לפרוטוקול).

בחקירתו הנגדית העיד הרופא שאחות בטיפת חלב מוסמכת להפנות אישה הרה לבדיקה חודרנית וכן לחתום על ההפניה (בעמ’ 143, שורה 15).

הרופא העיד כי הוא הסביר לתובעת כאשר בדק אותה בשבוע ה- 16 אודות הבדיקה, וזאת לאחר שהאחות הסבירה לה על הבדיקה לראשונה עת ביקרה בתחנה בשבוע ה- 15 (בעמ’ 146 לפרוטוקול, שורה 14).

בהמשך, חידד העד את הדברים ואמר כי הוא אינו יכול לזכור שנתן הסבר לתובעת הספציפית שכן הדבר קרה לפני שנים רבות, יחד עם זאת לדבריו “(…) אני, לפי התיק, יש חותמת שלי וזה סימן שאני הסברתי, דיברתי עם האישה” (בעמ’ 148, וראו גם: שורות 2 – 3; וכן בשורה 21, ובשורות 23 – 24; ובעמ’ 154, שורות 22 – 23).

הרופא נשאל מדוע לא רשם והעלה על הכתב את סירובה של האם לביצוע הבדיקה לאחר שהסביר לה אודותיה, והשיב כי הדבר נראה לו לא עקרוני (בעמ’ 149, שורה 16).

כאמור לעיל, עדות הרופא ותצהירו הותירו עלי רושם מהימן. הדברים מקבלים חיזוק בעדויות הנוספות מטעם הנתבעת לרבות בעדות האחות ועדות המומחה הפרופ’ בליקשטיין שעיקריה פורטו לעיל.

עדות האב (התובע 3)

עיון בעדות האב מעלה כי הלכה למעשה עדות זו אינה מוסיפה דבר מעבר לדברים (המעטים) שעלו בעדות האם.

בדומה לאם גם האב העיד שאשתו ביצעה את כל הבדיקות שהצוות הרפואי דרש לבצע. אולם, האב הודה כי הוא עצמו לא היה נוכח בפגישות עם הרופא או האחות אצל הנתבעת אלא שמע את הדברים מאשתו והיא לא אמרה לו שהפנו אותה לביצוע בדיקת מי שפיר (בעמ’ 74 לפרוטוקול הישיבה מיום 16.3.10).

מכאן שלא ניתן לבסס על עדות האב ממצא כלשהו.

— סוף עמוד 19 —

עדויות אחיותיה של הקטינה (היינו, בנותיה של האם התובעת מס’ 2)

אחותה של הקטינה, הגב’ זוהרייה זידאן, העידה בישיבת בית המשפט מיום 6.3.11 החל מעמ’ 130 לפרוטוקול.

העדה בת 29. היא עצמה אם לשלוש בנות. גב’ זוהרייה העידה כי בעת הריונה היא נשלחה לבצע בדיקת מי שפיר אולם בעלה סרב לכך שתבצע את הבדיקה ועל כן לא בצעה אותה (בעמ’ 133 לפרוטוקול).

לדבריה, אמה (התובעת 2) גערה בה והפצירה בה כי תבצע את כל הבדיקות ששולחים אותה לעשות (בעמ’ 133 – 134).

אחות נוספת של הקטינה, הגב’ נורה זידאן, העידה בישיבת בית המשפט מיום 8.5.11 החל מעמ’ 180 לפרוטוקול.

העדה הינה אם לבת אחת ובעת מתן עדותה נשאה את הריונה השני. מלכתחילה סיפרה העדה כי היא לא נשלחה לביצוע בדיקת מי שפיר באף אחד מההריונות. אולם, לדבריה, לו היו מפנים אותה לבצע בדיקה כזו היא הייתה מבצעת אותה (בעמ’ 183 לפרוטוקול).

אולם בהמשך עדותה סתרה העדה את עצמה. העדה אישרה כי בהריון הקודם היא אכן הופנתה לייעוץ גנטי, למי שפיר ולסיסי שילייה (בעמ’ 188, שורות 21 – 23), אך היא לא פנתה לבצע את הבדיקות לאחר שלא קבעה תור מפאת חוסר זמן שנבע מהעבודה שלה (בעמ’ 189).

העדה סיפרה כי אם חלילה היו מגלים בעובר אותו היא נושאת מום כדוגמת תסמונת דאון היא היתה מבצעת הפלה ומפסיקה את ההריון (בעמ’ 196).

הרשומה הרפואית (המוצג נ/2) – ראיה מרכזית ומכרעת

כאמור, האחות הגב’ ג’ואהר רשמה ביום 17.2.95 בעמ’ 9 לתיק מעקב ההיריון את סיבת סירובה של האם באופן הבא:

“דיקור מי שפיר – מסרבת לעשות למרות שהוסבר לה על החשיבות”.

בסמוך לדברים הנ”ל הוטבעה החותמת של הרופא המטפל ד”ר טורצ’ינסקי גריגורי.

— סוף עמוד 20 —

בעמ’ 13 ברישום השוטף ליד התאריך 17.2.95 נרשם:

“(…) הופנתה לבדיקות רוטינה כולל חלבון עוברי, מסרבת לעשות דיקור מי שפיר למרות שהוסבר על החשיבות לא מוכנה להפלה מלאכותית. הוזמנה לרופא 22/2 לאחות 10/3”.

מן הרישום האמור, ולאור עדותו הנ”ל של הרופא ד”ר טורצ’ינסקי גריגורי, עולה המסקנה הברורה כי האם קיבלה הפניה לביצוע דיקור מי שפיר וכן חלבון עוברי בשתי הזדמנויות שונות הן מהאחות והן מהרופא, אך סירבה לבצע את הבדיקה.

הדברים ברורים וכל מילה מיותרת.

כאן המקום לציין כי לרישום הרפואי הנ”ל יש משמעות מכרעת שכן מדובר ברישום אותנטי שבוצע בזמן אמת ובמהלך המעקב השוטף של ההיריון וכחלק משגרת העבודה המקובלת בתחנת טיפת חלב אצל הנתבעת.

הרישום הברור והאותנטי הנ”ל לא נסתר על ידי התובעים בשום דרך שהיא.

לאור כל האמור לעיל, מסקנתי היא כי האם הופנתה לבדיקת דיקור מי שפיר לאחר שקיבלה מהצוות הרפואי הסבר מלא אודות הבדיקה כנדרש. האם, מסיבותיה היא, סירבה לבצע את הבדיקה וסירובה נרשם.

בנסיבות אלה הצוות הרפואי פעל באופן המקובל ולא נפל כל דופי באופן התנהלותו. למותר לציין כי לא הוכחה כל התרשלות של הצוות הרפואי או של רופא טיפת חלב.

בטרם סיום, אני רואה לציין כי בהתאם לתקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר), תש”ם – 1980 אישה הרה זכאית לביצוע הבדיקה על חשבון המדינה אם גילה בתחילת ההריון היה 37 לפחות (בסעיף 3 לתקנות).

אולם, יש להדגיש כי החובה המוטלת על הרופאים מכח תקנות אלה אינה לאלץ את היולדת לבצע את הבדיקה אלא להפנותה לביצוע הבדיקה תוך מתן הסבר מלא ומפורט על חשיבות הבדיקה, מטרתה ויתרונותיה. בכל מקרה יש לכבד את רצון החולה שכן ההחלטה הסופית אם לבצע את הבדיקה אם לאו נתונה בידי היולדת ובידיה בלבד (ראו לעניין זה: סעיף 13 לחוק זכויות החולה, התשנ”ו – 1996; ע”א 119/05

— סוף עמוד 21 —

אמין חמוד חליפה נ’ מדינת ישראל (פורסם בנבו, ניתן ביום 10.9.06), בסעיף 36 לפסק הדין).

ג. קשר סיבתי

למעלה מן הדרוש, אוסיף כי לאחר בחינת מכלול הראיות והעדויות שלפני הגעתי לכלל מסקנה כי אף בהנחה שהתובעים היו מצליחים להוכיח את יסוד ההתרשלות (הפרת חובת הזהירות הקונקרטית), הרי שלא מתקיים בענייננו הקשר הסיבתי בין הפרת החובה (הלכאורית) לבין הנזק שנגרם לתובעת (הולדת הקטינה כשהיא סובלת ממום). גם מטעם זה דין התביעה להידחות.

להלן אפרט את הטעמים שהובילוני למסקנה הנ”ל:

ראשית, ברשומה הרפואית (המוצג נ/2 הנ”ל) נכתב באופן אותנטי וברור כי האם “מסרבת לעשות דיקור מי שפיר למרות שהוסבר על החשיבות לא מוכנה להפלה מלאכותית (…)”.

שנית, מחוות דעתו ומעדותו של פרופ’ בליקשטיין, שפורטו לעיל, ניתן ללמוד על אינדיקציה לכך שנשים מוסלמיות, לרוב, אינן מבצעות הפלה מלאכותית ועל כן לרוב הן יסרבו לבצע בדיקות לגילוי מומים קשים בעובר, בדיקות שתוצאותיהן תהיינה הפלה מלאכותית.

שלישית, העובדה שהאם סירבה לבצע בדיקת חלבון עוברי שהינה בדיקת דם פשוטה לגילוי מומים בעובר מלמדת גם היא על כך שהאם לא היתה מעוניינת, מסיבות השמורות עימה, לגלות מומים ולבצע הפלה מלאכותית בעקבות גילוי כזה או אחר.

רביעית, כאמור לעיל, עדותה של האם לא היתה מהימנה בעיני בהיותה מגמתית ומתחמקת ועל כן אינני יכול לסמוך את הכרעתי עליה. אכן, האם העידה, כאמור, כי לא הייתה לה שום בעיה לבצע הפלה במידת הצורך. אני קובע כי דבריה אלה של האם נאמרו מן הפה אל החוץ, והם רק בבחינת “חוכמה שלאחר מעשה”, לאחר שבפועל, בזמן אמת, סירבה לעשות את הבדיקה.

על שום כל אלה, לא שוכנעתי שהאם אכן היתה מסכימה לבצע את הבדיקה ובמידת הצורך לבצע גם הפלה מלאכותית, גם לו היתה מוכחת טענת התובעים כי הרופא לא הסביר לתובעת אודות הבדיקה הסבר מקיף (וכאמור לעיל הגעתי למסקנה שהרופא אכן שוחח עם האם אודות הבדיקה לאחר שהאחות עשתה כן).

— סוף עמוד 22 —

אשר על כן אני קובע כי לא הוכח קיומו של קשר סיבתי בין טיב ההסבר שהוענק ובעל התפקיד שנתן אותו (קרי האחות או הרופא) לבין התוצאה שהקטינה נולדה עם התסמונת הקשה, תסמונת דאון. גם מטעם זה דין התביעה להידחות.

11. שאלת הנזק

התובעים לא התייחסו בסיכומי טענותיהם לעניין הנזק והסתפקו רק באמירה סתמית, כדלהלן –

“לאור האמור מתבקש בית המשפט לקבל את התביעה, ולחייב את הנתבעת בנזקים שנגרמו לה בהתאם לתחשיב הנזק שצורף, וכן לחייבה בהוצאות משפט ושכ”ט עו”ד בצירוף מע”מ כחוק”.

גם בעדויותיהם לא התייחסו התובעים 2 ו- 3 לעניין הנזק. התובעים גם לא העידו עדים אחרים מטעמם בעניין זה.

הואיל והתביעה נדחתה בשל העדר אחריות (הן בשל אי הוכחת רכיב ההתרשלות והפרת חובת הזהירות והן בשל אי הוכחת רכיב הקשר הסיבתי) לא מצאתי, בנסיבות אלה, צורך לדון בשאלת הנזק.

12. אחרית דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה.

התובעים 2 ו – 3, יחד ולחוד, ישלמו לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו”ד בסך כולל של 20,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח העתק מפסק דין זה לבאי כח הצדדים.

רשלנות רפואית במעקב הריון- פס"ד

להלן פסק דין בנושא הולדה בעוולה / מעקב הריון. לשאלות ניתן לפנות אל עורך דין רשלנות רפואית ענת מולסון שפרטיה משמאל

בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 1

בפני ה’ כב שופט יוסף שפירא

התובעת א ק’ ‘ו’

נגד

הנתבעת שירותי בריאות כללית

פסק דין

האם התרשלו רופאי הנתבעת במעקב אחר הריונה של אם התובעת? האם היה על רופאי

הנתבעת להפנות את אם התובעת לבדיקות שאינן כלולות בסל הבריאות? מהו המשקל שיש ליתן

לשיוכה המגזרי של התובעת לצורך הכרעה בשאלת כוונותיהם ושיקוליהם של הוריה? מהם נתוני

העזר על פיהם תוכרע “השאלה ההיפותטית” כיצד היו פועלים הורי התובעת לו היו מודעים

לנכותה? אלו ועוד השאלות העומדות להכרעתי .

לפניי תביעת התובעת, אשר נולדה עם מומים אורטופדיים ניכרים, בעילה של הולדה בעוולה.

התובעת טוענת כי אילו היה נודע להוריה בעת ההיריון שהיא עתידה לסבול ממומים אלו, היו הם

מפסיקים את ההיריון ומונעים ממנה את הסבל שהינו מנת חלקה .

רקע עובדתי

.1 התובעת, ילידת 1.1.2000, הינה בתם השנייה של הוריה, כאשר אחיה הבכור נולד ללא כל

נכות. אחריה נולדו להוריה עוד שלושה ילדים, ילידי השנים 2007 ,2004 – ו 2010, כאשר האח שנולד

בשנת 2007 סובל אף הוא מפגיעה אורטופדית .

לפי עדות אמה של התובעת, היא טופלה במהלך הריונה נשוא הליך זה, אשר הוגדר כהריון רגיל,

במרפאת הנתבעת ע”י ד”ר ענבתאווי .

בעניין זה יצויין שהנתבעת טענה כי אם התובעת טופלה על ידי ד”ר מוחדא , תי וניסתה לחזק טענה זו

באמצעות עדותו של ד” ‘ר ג ועבה שטען כי הוא מזהה את כתב ידו של האחרון בגיליון הרפואי, אולם

אם התובעת חזרה על בעדותה מספר פעמים על כך שטופלה אך ורק על ידי ד”ר ענבתאווי וכי רק

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 2

בהיריון הראשון טופלה על ידי ד”ר מוחדא , תי וכן מעדותו של ד” ‘ר ג ועבה עולה דווקא כי כתב היד

הינו של ד”ר ענבתאווי (פרו’, 20.( ,5.9.2010

התובעת נולדה בבית החולים של הסהר האדום בירושלים, ובמסמכי השחרור לא צויינו ממצאים

חריגים בתחום האורטופדיה .

במהלך חייה עברה התובעת מספר ניתוחים לשיפור הנכויות מהן היא סובלת, אשר הצליחו להקל על

סבלה .

טענות התובעת

.2 התובעת טוענת שרופאי אם הנתבעת התרשלו בעת מעקב ההיריון ולא שלחו אותה לבדיקות

הנדרשות ואף לא הגדירו את ההיריון כהריון בסיכון, כפי שהיה נדרש לאור העובדה שהורי התובעת

הינם בני דודים. לאור כך, לא אובחנו המומים מהם היא סובלת, אשר ניתן היה לאבחנם, ולא ניתנה

להוריה האפשרות להחליט על סיום ההיריון .

לפיכך, התובעת טוענת כי על הנתבעת לפצותה בגין הנזק שנגרם לה כתוצאה ממחדלי רופאי

הנתבעת, דהיינו בגין הנכות הקשה איתה נולדה ואיתה היא מתמודדת יום יום ועתידה להמשיך

ולהתמודד עימה עד תום חייה .

התובעת טוענת כי יש להעדיף את עמדתם של השופט (כתוארו אז א) ‘ ברק והשופט ש’ לוין בפסק

הדין בעניין זייצוב “ע( א 518/82 “ד ר רינה זייצוב נ’ שאול כץ “פ, ד מ 1986) 85 ( )2 , )) אשר סברו כי

הניזוק בעילה של הולדה בעוולה זכאי לפיצוי בהתאם לשיעור נכותו, אף אם הינה מינורית .

טענות הנתבעת

.3 הנתבעת טוענת כי יש לדחות את התביעה כליל .

לדבריה הוכח שהתובעת לא עומדת בשום תנאי מתנאי הקשר הסיבתי בעילת ההולדה בעוולה:

התובעת כלל לא היתה מבצעת את הבדיקות אליהן היתה נשלחת, גם לו היתה התובעת מבצעת

בדיקות אלו הרי שהמומים מהם היא סובלת לא היו מתגלים בבדיקות ו, לבסוף – גם אם היו

המומים מתגל ים בבדיקות הרי שהורי התובעת לא הי ו מפסיקים את ה היריון .

מבחינה משפטית סוברת הנתבעת ש יש להעדיף דווקא את עמדתם של כ ‘ ב המשנה לנשיא, השופטת

מ’ בן פורת והשופט ד’ לוין, שקבעו כי יש להכיר בעילה של הולדה בעוולה רק כאשר ניתן לומר

ש”טוב מותי מחיי”. במקרה דנן ברי שנכותה של התובעת אינה מקימה עילה זו .

דיון

.4 ככל תביעה שעניינה רשלנות, חלה על התובע החובה להוכיח כדבעי את יסודות העוולה,

דהיינו את קיומה של חובת הזהירות והפרתה, את קיומו של נזק ואת קיומו של הקשר הסיבתי בין

המעשה הרשלני לבין קרות הנזק .

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 3

בתביעה בעילה של הולדה בעוולה הוכחת הקשר הסיבתי מורכבת ממספר נדבכים, ועל התובע

להוכיח כי היה מממש את האפשרות לביצוע הבדיקות לו היתה ניתנת לו, עליו להוכיח כי הבדיקות ,

שאליהן הוא טוען שהיה על הרופא לשולחו, יכולות היו לאבחן את המומים שנגרמו לו, ולבסוף עליו

להוכיח כי היה פועל להפסקת ההיריון הפגום .

על נדבכים אלו עמד כב’ השופט (כתוארו אז) א’ ריבלין בע”א 4960/04 ערן סידי נ’ קופת חולים של

ההסתדרות הכללית “פ, ד ס ) 590 )3 (להלן: “פרשת סידי , “) בקובעו :

“שאלה זו [שאלת הקשר הסיבתי – ש. י .], בנסיבות המקרה דנן, מורכבת

משלוש שאלות משנה: האחת, אילו נמסר המידע להורים, האם הם היו

פונים לשירותי הרפואה הפרטית ומבצעים סריקת מערכות מורחבת?

שנית, בהנחה שהתשובה לשאלה הראשונה היא בחיוב – האם בדיקה זו

הייתה מגלה את הפגם? ושלישית, בהנחה שגם התשובה לשאלה

השנייה היא בחיוב – האם גילוי הפגם היה מביא לסיום ההיריון “? (שם,

.(606

.5 במקרה דנן הגיעו הצדדים להסכמה בדבר שיעור נכותה של התובעת, דהיינו נכות רפואית

בשיעור %54. כן אני סבור שהתובעת הרימה את הנטל להוכחת הטענה שהנתבעת הפרה את חובת

הזהירות אותה חבה היא כלפי התובעת, ועל כך אעמוד להלן .

אולם, לאור פסק דינו של בית המשפט העלי ן ו בדנ”א 4693/05 “בי ח כרמל-חיפה נ’ עדן מלול (אתר

נבו, 29.8.10 , ) בו העמיד הלכה על מכונה בשאלת העמימות הסיבתית וקבע כי אין לפסוק פיצוי על פי

הסתברות אלא אך במקרים חריגים (אשר המקרה דנן אינו נכנס תחת כנפיהם , ) אני סבור כי דין

התביעה להידחות. אף אם אקבע שנטל השכנוע בשאלה האם היו הורי התובעת מבצעים את

הבדיקות שאליהן היו אמורים רופאי הנתבעת להפנותם מוטל על כתפי הנתבעת, הרי שהנתבעת

הרימה את הנטל להוכיח, על פי מאזן ההסתברויות, כי ההורים לא היו מבצעים את הבדיקות .

לפיכך אין מנוס מלקבוע שנותק הקשר הסיבתי בין מחדלם של רופאי הנתבעת לבין נזקיה של

התובעת. אפרט .

.6 בהערת אגב אציין כי ביחס להלכת מלול נטען שעל אך שפורמלית נקבע שאין לקבל את כלל

ההכרעה על פי הסתברות, מרבית שופטי ההרכב סוברים כי בנסיבות מיוחדות ניתן להכריע על סמך

הסתברות, אולם ישנה מחלוקת בדבר היקפו של החריג (ראו: יונתן דיוויס, כיצד ניישם את הלכת

הסיבתיות העמומה בתביעות רשלנות רפואית – בעקבות דנ”א 4696/05 בי”ח כרמל נ’ עדן מלול

( ,1.( 2011 43) ומשפט רפואה ( , 29.8.10)

מחדלי רופאי הנתבעת

.7 מחדלי הנתבעת מוכחים אפילו מתוכן עדותו של המומחה מטעמה. המומחה מטעם

הנתבעת “ד, ר גוסטבו מלינגר, אישר בעדותו כי היריון של בני זוג שהינם קרובי משפחה מהווה

היריון בסיכון, וזאת על פי קביעות כבר משנות ה – 70 של המאה הקודמת לגבי מקרים דומים .

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 4

כך העיד :

” .ש בין היתר הגדרה של הריון בסיכו ,ן מפנה לחוזר של מדאנס, קרבת

משפחה מדרגה ראשונה בין בני הזוג, זה הריון בסיכון?

.ת זה לא קשור למדאנס, זה הרבה לפני זה, משנות ה – , 70 זה נכון.

.ש הסיבה לכך שהריון בין בני זוג שיש ביניהם קרבת משפחה, כמו

במקרה שלנו, בני דודים מדרג ה ראשונה, שיש קשר גם בין ההורים

שלהם א, ח ואחות, היא שזה למעשה מכפיל עד כדי משלש סיכון

במומים בהשוואה לאוכלוסיה רגיל .ה

.ת מגביר את הסיכון.” (פרו’, 32.( ,7.10.10

הואיל והורי התובעת הינם בני זוג מוסלמים דתיים, סקטור בו נישואי קרובים הינם בגדר חזון נפרץ

(כן ראו עדות ד”ר קלמן שהעיד שמדובר בתופעה שאינה מקובלת בחו”ל ולפיכך פחות מתועדת

בספרות הרפואית – פרו’, 24( , ,5.9.10 היה על רופאי הנתבעת לבחון נתון זה במסגרת מעקב

ההיריון, וייתכן שאף לפניו, והיעדר תיעוד על בדיקת סוגיה זו או הגדרתו של ההיריון כהיריון

בסיכון מהווה מחדל .

.8 בפסק הדין בע”א 7756/07 נמרוד גרסטל נ “ד’ ר עוזי דן (אתר נבו, 21.12.10) נקבע ש הסיכון

שהתממש לא היה צפוי וכי כל הסיכונים הצפויים טופלו כראוי. שם נשאלה השאלה “היריון בסיכון

גבוה – סיכון ממה?” וזו היא השאלה שיש לבודקה עת נטענת הטענה שהיה על הרופא המטפל

להגדיר את ההיריון כהיריון בסיכון. במקרה דנן כלל לא נבדקו הסיכונים האפשריים, כך שאין

להחיל את הקביעות שם ביחס למקרה דנן .

.9 התובעת טענה כי ככל ש יה ריון זה היה מוגדר כהיריון בסיכון, או אז היתה התובעת זכאית

למימון בדיקת סקירת מערכות מוקדמת, וכך העיד המומחה מטעמה “ד, ר דן קלמן :

” .ש לגבי סקירה מוקדמת ומאוחרת בסל בריאות. השאלה רלוונטית

לגבי מקרים רגילים של הריון רגיל. אבל אם זה היריון בסיכון

מקבלים במסגרת הס ?ל

.ת אם ישנה המלצה חד משמעית ליעוץ גנטי אין בעיה לקבל חינם, גם

את הסקירה המוקדמת והמורחבת בתנאי שיש הוראה.” (פרו’,

27.( ,5.9.10

על אף שד”ר מלינגר שלל טענה זו, אין כל הכרח לקבוע מסקנות בסוגיה זו, לאור העובדה שגם אי

הפניית ההורים לבדיקות פרטיות מהווה מחדל, כפי שיפורט להלן .

.10 התובעת טענה כי גם אם לא היתה חובה לבצע בדיקות אלו בשנת 1999, הרי שמבחינת

הפרקטיקה מרבית הרופאים נהגו כך. בסוגיה זו העיד המומחה מטעמה “ד, ר קלמן, :כך

” .ש תאשר שבשנת 99′ סקירת מערכות מורחבת לא היתה בסל

הבריאות.

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 5

.ת לא היתה בסל הבריאות אבל היתה חלק מבדיקות השיגרה

המקובלות.

.ש שאתה אומר שהבדיקה הזאת היתה חלק מהפרקטיקה המקובלת

מהיכן אתה שואף נתונים אלה?

.ת מהיותי רופא באותה בדיקה ל”צ[ : תקופה – ש. י .].

.ש אבל לא מספרות רפואית?

.ת אוקיי.

.ש אתה מכיר את המלצות האיגוד הישראלי לאולטרסאונד מיילדותי?

.כן .ת

.ש ששיקפו את הפרקטיקה המקובלת באותה עת בשנת 2000.

.ת שיקפו פחות ממה שהיה מקובל באותה תקופה.

.ש אתה חושב שההמלצות של האיגוד לאולט’ מיילדותי הן המלצות

שרופא שפעל לפיהן מבחינתך הוא התרשל?

.ת לא אמרתי התרשל אלא עשה פחות מדי.

.ש לא נהג כראוי?

.ת אני לא משפטן תשאל אותי כרופא. לתפיסתי, אם לא עשית את

המקובל באותה תקופה לא עשית מספיק .

.ש לפי הנחיות האיגוד לשנת 2000 אין חובה לבצע סקירת מערכות. מה

אתה יודע על זה?

.ת אין הנחיה מדויקת ומפורטת לעשות סקירת מערכות אבל הקו

שהוביל , אז הפרקטיקה המקובלת, היתה שעושים.” ( פרו’, 5.9.10,

22.(

.11 לסוגיית משמעות הפער שבין נוהלי משרד הבריאות או המלצות רפואיות של גופים מוכרים,

לבין הפרקטיקה הרפואית הנוהגת, התייחס כב’ השופט י’ עמית בשולי דבריו בע”א 10306/08

שמאלי עמיחי נ’ מור המכון למידע רפואי בע”מ (אתר נבו, 16.3.11 , ) כדלקמן :

“ודוק: לא נעלם מעיני כי במסגרת עוולת הרשלנות בית המשפט הוא

הקובע את סטנדרט הזהירות וההתנהגות, כך שפרקטיקה נוהגת אינה

מהווה ‘חסינות’ מפני תביעת רשלנות. אלא שלא בנקל יכתיב בית

המשפט או יעצב סטנדרטים אחרים מאלה שנקבעו על ידי משרד

הבריאות או על ידי גופים וגורמים מקצועיים בתחום הרפואה.” (שם,

פסקה ).16

בסוגיה זו העיר כב’ המשנה לנשיאה א’ ריבלין, בדבריו בשלהי פסק הדין, :כך

“כפי שציין חברי השופט י’ עמית – בית-המשפט הוא הקובע את רמת

הזהירות הראויה ואין בהנחיות שקבע גוף מעורב או רלבנטי, כדי לשמש

להכרעה – שאלת החובה המוטלת בעוולת הרשלנות ובשאלת הפרתה.”

.12 במקרה דנן הוגש חוזר המנכ”ל משנת 1995 ( אשר גם אם נכונה טענת התובעת כי לא ניתן לו

תוקף, הרי שהוא מגלה את העמדה המקובלת באותה התקופה) וכן הוגשו המלצות האיגוד הישראלי

למיילדות וגניקולוגיה משנת 2000, ועל פי שניהם לא היתה חובה להפנות את הנשים ההרות לבצע

בדיקת אולטרסאונד בזמן ההיריון .

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 6

בעניין זה יש לציין כי המלצות האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה שהוגשו לתיק בית המשפט

מתייחסות להיריונות בסיכון נמוך (נייר עמדה מס , )6′ אולם במקרה דנן עצם הגדרתו של ההיריון

רגיל ולא כהיריון בסיכון גבוה מהווה מחדל בפני עצמו, כאמור לעיל .

.13 על אף האמור, סטנדרט הזהירות והיקפה של חובת הגילוי נקבעים על ידי בית המשפט,

וכבר נקבע כי כאשר ישנה אפשרות לבצע בדיקות נוספות מחוץ למערכת הציבורית חובה על הרופא

המטפל ליידע את המטופלת על אפשרויות אלו. אם כך נפסק ביחס להיריון רגיל, ברי כי כאשר

ההיריון צריך להיות מוגדר כהיריון בסיכון, כאשר עיקר הסיכון בו הינו להיווצרות פגמים מולדים,

כולל פגימות שלד, אזי חלה חובה זו במלוא עוזה .

ביחס לכך העיד ד”ר מלינגר במפורש כי על הרופא ליידע את המטופלת ביחס לקיומם של שירותים

נוספים. אלו דבריו :

” .ש האם אתה מסכים איתי שסקירת מערכות מוקדמת היתה אמורה

להיות בידיעתו של כל רופא שעוסק במיילדות ורפואת נשים כנושא

שקיים שניתן לביצוע וחייב לספר למטופלות שלו על קיומו של

שירות כזה?

ת. נכון .

.ש היית מעלה על דעתך רופא בקופת חולים בעת הרלוונטית, שעושה

שני דברים: האחד – לא מספר למטופלות שלו שיש כזה דבר סקירה

מוקדמת, ולא שולח את המטופלות שלו אפילו לאותה סקירת מערכות

בשליש שני שניתנת על ידי הקופה כדבר שבשגרה?

.ת לא רק אז וגם היום אני יכול לתאר מצב כז .ה

.ש כמצב חיובי או שלילי?

.ת זה המצב הקיים במדינה. שקשורה עם האוכלוסיות שאנו עובדים .

.ש האם זה הרצוי מבחינתך שכך רופא ינהג או שזה המצוי וצר שאתה

לא יכול להלחם כנגד התופעה?

.ת יש ברפואה או היו ברפואה שתי גישות. האחת הפטרנליסטית

והשניה הגישה שהלקוח אדון להחלטותיו. הגישות האלה הן עניין

של גם של זמן וגם של גיאוגרפיה וגם דמוגרפיה. אני אישית שצריך

להתמודד עם לקוח שצריך למסור לו בצורה מאוד לא טועה לגבי

העובר, אני תמיד שואל אותו אתה רוצה שאתן לך את הגישה

הליגאליסטית שיש להסביר את כל הדברים האפשריות כולל לנסוע

לחו”ל או לדבר כמו הרופא של פעם ולהגיד לך מה אני באמת חושב .

.ש האם בעיניך זה מצב טוב שהרופא שותק, לא מדבר על סקירה

מוקדמת ולא שולח לסקירה בשליש שני לסקירת מערכות, או שאתה

אומר ככה צריך להיות.או שזה לא בסדר שזה ככה?

.ת זה מאד תלוי מול איזה פציינט אני עומד. אם אתה שואל אותי מה

הייתי רוצה בשבילי. הייתי רוצה שאם אין ביכולתו לעשות את

הבדיקות האלה אני לא צריך להגיד לו כל פעם לעשות מי שפיר כדי

שיהיה כתוב בתיק ושלא יוכלו לתבוע אותי .

.ש כשאתה עובד אתה לא פועל בתוך חלל אלא לפי הנחיות מלמעלה?

איך אתה נוהג?

.ת אני עובד בבי”ח וולפסון ויש לי קליניקה פרטית .

.ש בקליניקה הפרטית כשבאה אשה ובאה למעקב הריון, אומר לה

לעשות סקירה מוקדמת או אפילו לא מאזכר את זה?

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 7

.ת היום אני מסביר ומתעד ואפילו מחתים על זה שהסברתי. על כל

בדיקה הקיימת במערכת ושצריך ליידע אותה “. (פרו’, 34.( ,7.10.10

.14 מבחינה נורמטיבית כבר קבע בית המשפט שאל לו לרופא לנהוג על פי הגישה האדנותית,

אלא חייב הוא להביא את מלוא הידע הרפואי העדכני בפני המטופל ולהותיר בידו את ההחלטה על

גורלו. יפים לכך דברי בית המשפט בפרשת סידי הנ , ל” בציינו :

“הגישה האדנותית, הגורסת כי הרופא יוצא ידי חובתו כלפי המטופל

לעניין מסירת מידע אם הוא נוהג על פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת,

נדחתה אפוא. אין ספק, להיבטים המקצועיים-רפואיים משקל רב בכגון

דא. בידי הרופאים מונח הידע הנוגע לטיפולים השונים ולבדיקות

האפשריות, והם גם מי שעומדים מול החולה הבודד, לעתים ברגעיו

הקשים, ונדרשים להעביר לו את המידע ולקבל עמו יחדיו את ההחלטות

הנדרשות. זוהי משימה קשה. היא מערבת שיקולים מקצועיים-

רפואיים, שיקולים אנושיים ולא אחת גם שיקולים תקציביים-

מינהלתיים. היא מחייבת מתן משקל למכלול האינטרסים הרלוונטיים,

ובראש ובראשונה – לאינטרס של החולה ולזכויותיו, שהרי בסופו של יום

הוא החש ונושא על גופו את תוצאות ההחלטה המתקבלת. על כן נקבע

בפסיקתנו סטנדרט גילוי, המצוי גם בפסיקה אמריקנית והמקובל

בקנדה ובאוסטרליה, המבוסס על צרכיו של המטופל הנדרש לגבש

הסכמה לטיפול רפואי (פרשת ברמן נ’ מור).” (שם, 600).

עוד העיד ד”ר מלינגר כי בנסיבות המקרה דנן היה על הרופא המטפל להפנות את הורי התובעת

לייעוץ גנטי, כך :

“ש. האם זה נכון גם שכאשר יש הריון של אשה שידוע שהיא נשואה

עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה מקובל כדבר שבשגרה לעשות יעוץ

גנטי?

ת. מקובל עד מקובל מאד. חשוב להגיד שהיעוץ הגנטי במצבים כאלה

הוא יעוץ לרוב פורמלי. כי הם לא יודעים מה לחפש אלא אם כן יש

34.( ,7.10.10 ,’פרו) “.משפחתית היסטוריה

בעניין זה טען מומחה התובעת “ד, ר קלמן, באופן חד משמעי, כי בייעוץ גנטי היו בוחנים את

היתכנות המום של רגל קלוטה, כדלקמן :

” .ש כשמפנים שני הורים שהם בני דודים ליעוץ גנטי, ואין שום מום

ידוע ברקע המשפחתי אז זה כמו מחט בערימת שחת כדי למצוא את

הבדיקה הרלוונטית, נכון.

.ת נכון .

.ש לא סביר שאם הם היו פונים ליעוץ היו עושים להם בדיקה דווקא

לגילוי רגל קלוטה?

.ת ועוד איך . כן מאה אחוז שהיו בודקים.” (פרו’, 25.( ,5.9.10

אני נותן אמון בדבריו אלו .

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 8

.15 הנתבעת בחרה לסמוך את הגנתה על המסמכים הרפואיים ולא הביאה את הרופא המטפל

לעדות. משאין כל תיעוד רפואי על הפנייה לבדיקות שניתן לבצען במסגרת הרפואה הפרטית והפנייה

לייעוץ גנטי, והרופא אשר טיפל באם התובעת לא הובא לעדות, יש לקבוע כי התובעת לא הופנתה

כלל לבדיקות אשר באמצעותן טוענת היא שהיתה אפשרות לאבחן את המומים מהם סובלת

התובעת וכן כי לא הופנתה לייעוץ גנטי .

.16 מן המקובץ עולה שחובה היה על רופאי הנתבעת להגדיר היריון זה כהיריון בסיכון, ולא

נעשה כך . כפועל יוצא מכך היה עליהם לשלוח את התובעת לבדיקת סקירת מערכות, וגם דבר זה

לא נעשה . די בכך על מנת לקבוע כי נמנעה מהורי התובעת האפשרות לממש את האוטונומיה

המוקנית להם ולקבל את החלטותיהם האישיות ובכך מתקיים היסוד של הפרת חובת הזהירות .

זכות זו נמנעה עקב מחדלי רופאי הנתבעת .

.17 בעניין זה יש להבהיר כי התובענה הוגשה על ידי התובעת בלבד והוריה אינם צד להליך זה .

לפיכך גם אם הוכח שנפגעה האוטונומיה שלהם, זכות המקנה פיצוי נפרד מזכויותיה של התובעת

(להרחבה ראו: סעיף 11 לפסק דינו של כב’ השופט ‘ נ הנדל בע”א 9936/07 מאיה בן דוד נ “ד’ ר אייל

ענטבי (אתר נבו, 22.2.11) בהסכמת כב’ המשנה לנשיאה א’ ריבלין וכב’ השופטת ע’ ארבל (להלן:

“פרשת מאיה בן דוד , )” הרי שאין בידי לפסוק להם פיצוי בגין כך .

שאלת הקשר הסיבתי

.18 משקבעתי שהתובעת הוכיחה כדבעי את מחדליהם של רופאי הנתבעת, וכן כי הוסכם על

שיעורה של הנכות הרפואית, יש לבחון האם ישנו קשר סיבתי בין מחדלי הרופאים – אי גילוי

המומים במהלך ההיריון, לבין נכותה של התובעת .

טרם אבחן את השאלות לגופן יש לציין שגם אם המקרה דנן היה מקרה מובהק של עמימות

סיבתית, ואיני סבור כך, הרי שלאור הלכת מלול גם במקרה בו ישנה עמימות ביחס לקשר הסיבתי

חלה על התובע החובה להוכיח את תביעתו בהתאם לעקרון מאזן ההסתברויות. לחלופין, ככל

שמועבר נטל ההוכחה לכתפי הנתבעת, מוטלת עליה החובה להוכיח את היעדרו של הקשר הסיבתי

או ניתוקו בהתאם לעקרון מאזן ההסתברויות .

האם התובעת היתה מבצעת את הבדיקות אליהן היתה נשלחת?

.19 השאלה הראשונה אותה יש לבחון בהקשר קביעת קיומו של הקשר הסיבתי הינה האם

התובעת היתה מבצעת את הבדיקות אליהן אמורה היתה להישלח, לו היתה נשלחת ולו היו ניתנים

לה כל ההסברים המתבקשים .

ביחס לשאלה זו נקבע בפרשת סידי כך :

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 9

“השאלה הראשונה דומה לשאלה שהצגנו קודם, הנשאלת ברגיל בתיקי

‘הסכמה מדעת (‘ האם החולה היה מסכים לטיפול אילו נמסר לו המידע

הדרוש). מדובר בשאלה היפותטית הנוגעת לדרך שבה היה אדם מתנהג

בנסיבות עובדתיות שלא התקיימו. שאלה זו התשובה עליה אינה קלה,

והיא כרוכה לרוב בסוגיות של מהימנות העדויות, אך בסופו של יום בית

המשפט נדרש לקבוע ממצא בעניין זה על פי מכלול נסיבות המקרה.

במקרה שלפנינו אין ממצא של הערכאה המבררת בנוגע למרכיב זה של

הקשר הסיבתי. יצוין כי על פי נסיבות המקרה היה ניתן אולי לטעון כי

נגרם למערערים ‘נזק ראייתי’ משלא נתאפשר בירור עמדתם בנוגע

לביצוע הבדיקה הנוספת. אלא שטענה זו התשובה לה אינה פשוטה

בנסיבות היפותטיות שכאלה, ומכל מקום, גם היא צריכה בירור בערכאה

המבררת תוך שמיעת טענות הצדדים.” (שם, 606 ).

.20 אני סבור כי התשובה לשאלה זו הינה שלילית, ולפיכך לא מתקיים כל קשר סיבתי בין

מחדלי רופאי הנתבעת לבין המשך ההיריון ומומיה של התובעת. אפר .ט

.21 תחילה אציין כי אני סבור שבשאלה זו יש להעביר את נטל השכנוע לכתפי הנתבעת ולקבוע

כי עליה להוכיח שגם לו היתה התובעת מופנית לבדיקות לא היתה היא פונה לבצען. אשוב ואדגיש כי

ההכרעה בשאלה זו אינה מוחלטת וכי די בהוכחה מעבר ל – %51, על מנת לקבוע כי התובעת לא

היתה מבצעת בדיקות אלו .

לסוגיית העברת נטל השכנוע במקום בו נגרם לתובע נזק ראייתי התייחס כב’ המשנה לנשיאה א’

ריבלין בדבריו בפרשת מאיה בן דוד הנ , ל” כדלקמן :

“לצורך העברת הנטל לפי דוקטרינת הנזק הראייתי, נדרש כי התרשלותו

של הנתבע תשלול מן התובע את האפשרות להוכיח אחד או יותר

ממרכיבי עילת התביעה. מקום בו חרף התרשלותו של הנתבע, עומדת

לתובע האפשרות להוכיח את תביעתו – אין תחולה לדוקטרינת הנזק

הראייתי (ראו “ע: א 9328/02 מאיר נ’ לאור פ, “ד נח 2004) 64 ,54 ( )5 ; )

“ע א 754/05 לוי נ’ מרכז רפואי שערי צדק, פס 9′ לפסק-הדין ([פורסם

בנבו , ] 5.6.2007 “ע; ) א 679/08 סנפרוסט בע”מ נ’ מוסכי צמח בע”מ, פס’

27 לפסק- הדין ([פורסם בנבו], 2.1.2011)). במקרה זה סבור אני כי

הייתה למערערים אפשרות להוכיח מהי ההמלצה שהיו מקבלים במכון

גנטי – למשל בדרך של עדות מומחה בתחום זה (אף כי הם בחרו שלא

לממש את יכולת ההוכחה הזו). לפיכך אין מקום להעביר את נטל

השכנוע לעניין זה, ויש לבוחנו מתוך ההנחה שנטל השכנוע מוטל על

המערערים (התובעים בהליך המקורי).” (שם, פסקה 2 לפסק דינו של כב’

המשנה לנשיאה א’ ריבלין ).

בפרשה זו בוצעה הבדיקה הנדרשת, אולם התובעת שם לא הופנתה לייעוץ גנטי. בנסיבות אלו סבר

‘ כב המשנה לנשיאה א’ ריבלין כי העובדות נשוא הייעוץ היו ידועות ולפיכך ניתן להוכיח, למצער על

פי מאזן ההסתברויות, מה הייעוץ שהיה ניתן לתובעת. לפיכך קבע הוא שאין מדובר בנזק ראייתי

המצדיק את העברת הנטל .

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 10

.22 סוגיית העברת נטל השכנוע כאשר לא בוצעה בדיקה נדרשת נקבע כבר בע”א 9328/02 לאה

מאיר נ “ד’ ר דן לאור (אתר נבו, 22.4.2004) (המשנה לנשיא ת’ אור בהסכמת הנשיא א’ ברק

והשופטת א’ פרוקצ’יה , ) שם נקבע כך :

“העברת נטל השכנוע כאמור נעשתה, במרבית המקרים, כשהנזק

הראייתי נגרם בשל רשלנות הקשורה בהעדרם של רשומות רפואיות

כנדרש (להעברת נטל השכנוע בשל התרשלות בעריכת, שמירת ואופן

רישום של רשומות רפואיות, לרציו שביסוד העברת הנטל והתפתחות

הפסיקה בנושא זה, ראו ע”א 6948/02 פנטה אדנה נ’ מדינת ישראל

(טרם פורסם)). אך העיקרון שביסוד העברת נטל השכנוע מתפרשׂ לא רק

על מחדלים בעריכת רשומות רפואיות ובשמירתן כנדרש. הוא מתפרש גם

על רשלנות בעלת אופי שונה, אשר גורמת לכך שנפגעת האפשרות של

התובע להוכיח את עילת תביעתו. כך גם במקרה של רשלנות מצד הנתבע

באי קיומן של בדיקות רפואיות, אשר לוּ בוצעו יכולות היו להצביע על

הגורמים לנזק. רשלנות כזו גם היא עשויה להעביר את נטל השכנוע על

שכמו של הנתבע.” (שם, פסקה ).13

במקרה דנן מחדלי רופאי הנתבעת גורמים לכך כי כלל לא בוצעו הבדיקות והייעוץ. די באי ודאות זו

על מנת לקבוע כי הנתבעת גרמה לתובעת נזק ראייתי ניכר ולפיכך יש להורות כי על הנתבעת להרים

את הנטל להוכחת טענות ההגנה בשאלה האם היתה אם התובעת מבצעת בדיקות אלו לו היתה

נשלחת אליהן .

.23 על אף שאם התובעת טענה כי היתה פונה לביצוע כל הבדיקות אליהן היתה נשלחת, איני

נותן אמון בדבריה ובדברי אב התובעת. אני סבור כי באופן בו התנהגה אם התובעת בהריונות שבאו

לאחר לידת התובעת יש בכדי לשפוך את האור על האופן בו היתה נוהגת בהריונה של התובעת .

כך ציינה אם התובעת בתצהירה :

“מטבע הדברים, אילו ידעתי שקיימות בדיקות נוספות או ברמה טובה

יותר, כי אז הייתי פונה ומבקשת לקבל את השירות הרפואי המיטבי, גם

אם הדבר היה כרוך בתשלום. יש להבין בעניין זה, שרצונה של אם הוא

שיוולדו לה ילדים בריאים ומוצלחים. לכן, אילו ידעתי שקיימים ספקות

או סימני שאלה ביחס לטיב השירות הרפואי שניתן לי במהלך ההיריון

הנדון הייתי עושה כל שנדרש על מנת לעבור את הבדיקות הדרושות לשם

איתור ואבחון מחלות ומומים בעובר מוקדם ככל האפשר.” (שם, סעיף ).6

כך גם נכתב בתצהירו של אב התובעת .

.24 על דברים אלו חזרה התובעת גם בעדותה, והעידה לגבי יתר ההריונות :

“ש. האם את יודעת מה זה בדיקת חלבון עוברי והאם עשית פעם בדיקת

חלבון עוברי?

.ת בילדים הקודמים שלי לא עשיתי את זה ,אבל עכשיו אני בהריון

ובגלל המשפט אמרו לי שאני אעשה את הבדיקה הזאת כי אמרו

שיש להם חששות שיהיו בעיות כמו עם התובעת.

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 11

.ש מי אמר לך את זה?

.ת בקופת חולים שיח ‘ג’ ראח.

.ש אמרו לך שבגלל הבעיות עם התובעת תעשי את כל הבדיקות?

.ת התחילו להבהיר לי יותר בקשר לבדיקות אמרו שבגלל שתבעתי ולא

ידעתי מהבדיקות האלה ועכשיו הם מבהירים מה הבדיקות האלה

שצריך לעשות אותן .

.ש בפעם הראשונה שעשית חולבן העוברי היה בהריון החמישי בשנת

?2010

פ .ת עם ראשונה דרשו ממני לעשות את .זה

.ש בשנת 2004 שהיית בהריון לא עשית חלבון עוברי?

.ת לא היו מסבירים לי מה הבדיקה הזאת, מה החשיבות של הבדיקה

הזאת.

.ש האם עשית חלבון עוברי במהלך ההריון השליש ?י

.ת לא וגם לא נדרש ממני לעשות את זה. רק בהריון החמישי עשיתי

סקירת מערכות.

ו .ש חלבון עוברי לא עשית בהריון החמישי?

.ת חושבת שעשיתי את הבדיקה הזאת המשולשת.” (פרו’, 7(. 5.9.10,

ביחס לד” ‘ר ג ועבה העידה התובעת כי הוא מטפל בה החל מההיריון השלישי וכי היחסים ביניהם

טובים (שם 9, ). ביחס לאופן המעקב על ידו בהריונות הבאים העידה כך :

” .ש אני רואה ברישומים של קופת חולים, בהריון השלי , שי 4.11.04, דף

39 לתיק הרפואי, רשום שעשית חלבון עוברי – ב 4.11.2004. אז אולי

את רוצה לשנות את התשובה שאמרת מקודם שלפני ההריון

החמישי לא עשית חלבון עוברי?

.ת אף פעם לא נדרשתי לעשות את הבדיקה הזאת, גם לא בהריון

החמישי. הבדיקה המשולשת זה הנפיחות ברגליים.” ( שם .)9,

וביחס לידיעתו של ד” ו’ר ג עבה לגבי מצבה של התובעת, העידה אם התובעת כך :

” .ש כשאת ביקרת אצל ר”ד ‘ג ועבה לראשונה סיפרת לו על הבעיות שיש

לתובעת?

.ת סיפרתי לו אבל לא זוכרת אם בפעם הראשונה או מתי. בלידה של

איימן, לא. אבל בלידה הזאת סיפרתי על הבעיה עם הבת שלי.

ש. .ת הבן הראשון שמו ח’, השניה ו’, השלישי א’, הרביעי מ ‘ ועכשיו אני

בהריון החמישי .

.ש אם אני אומר לך שבנובמבר 2004 בהריון של ‘ א ר”ד ‘ג ועבה רושם

שלתינוקת השניה היו מומים בשלד, האם הוא רושם נכון או לא

נכון? האם אמרת לו או לא אמרת ?לו

.ת אתה מזכיר לי מלפני 6 שנים, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא.

הבן שלי א 6 בן’ עכשיו.” (שם, שם).

ביחס למצבה האישי כתוצאה מההתמודדות עם בתה הפגועה, העידה אם התובעת כך :

“ש. אם כן מדוע חשבת לספר לו על המומים של התובעת?

.ת בגלל שסבלתי מהמצב של התובעת, סבלתי המון ואני לא הבאתי ‘לא

ישירות אחרי התובעת כי סבלתי נפשית, רק אחרי 5 שנים .

.ש האם זה נכון שבהריון עם ‘א חששת שייצא עוד תינוק עם מומים?

.ת בטח שאני פחדתי.” (שם, שם).

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 12

.25 אם התובעת אף “שכחה” על דוכן העדים את סירובה לבצע בדיקות שהוצעו לה בהיריון

השלישי. אלו דבריה :

“ש. האם נכון שבהריון עם א ר”ד’ ‘ג ועבה ביקש ממך לעשות סקירת

מערכות ואת אמרת לו שאת לא רוצה?

ת. לא זכור לי שהוא ביקש לו א א ביקש .” (שם .)9,

וכן :

” .ש האם היתה בדיקה במהלך ההריון עם ‘א שביקשו ממך לעשות

בדיקה כלשהי ואת אמרת שאת לא מסכימה?

.ת לא ביקש ממני הוא היה אומר לי שהבדיקות שלי בסדר ולא ביקש

בדיקות אחרות ‘וא נולד בסדר גמור.

.ש האם את עשית את כל הבדיקות “שד ‘ר ג ועבה הפנה אותך במהלך

ההריון עם א’?

.ת כל הבדיקות שדרשו ממני לעשות הייתי עושה. אבל אחרי הלידה של

התובעת והתביעה התחילו לבקש ממני כל מיני סוגי הבדיקות שלא

ידעתי מה הבדיקות האלה.

.ש מתי התחילו לבקש ממך?

.ת בהריון הזה שאני בו עכשיו בשנת 2010.

.ש לפני , כן בהריון עם ‘א לא הציעו לך לעשות כל מיני בדיקות?

.ת לא הפנו אותי ולא ביקשו ממני. בהריון הזה כן הפנו אותי לשיח’

‘ג ראח.” (שם, .)10

משהתגלו הסתירות בדבריה, חזרה התובעת לגרסת השכחה, כדלקמן :

” .ש אמרת שבהריון החמישי הציעו לך לעשות את כל הבדיקות בגלל

המשפט הזה והאם אמרו לך שכדאי שתעשי את כל הבדיקות כדי

שתצליחי במשפט?

.ת לא כדי לזכות במשפט אלא אנו לא רוצים להביא עוד ילד כמו

התובעת.

.ש ואם ר”ד ו’ג עבה רושם בהריון עם א ” הצעתי לך לעשות סקירת

מערכות והגב’ לא רוצה ‘ אז הוא משקר?

.ת בהריון הראשון והשני והשלישי והרביעי לא הזכירו את הבדיקות

שאני עוברת אותן בהריון החמישי עכשי . ו למה בהריונות הקודמים

לא הפנו אותי לשיח ‘ג אראח ולא הסבירו לי כמה חשוב הבדיקות

ועכשיו כן עומדים על כך להסביר ?יל

.ש מקודם אמרת שאין לך מריבה עם ר”ד ‘ג ועבה. למה את חושבת

שיכתוב דברים שאת אומרת שזה שקר?

.ת אין לי מריבה איתו ואני לא זוכרת אם כן ביקש או לא ביקש. אבל לא

נדרש ממני לעשות את הבדיקות שדורשים עכשיו.” ( שם, .)10

.26 בהמשך, נשאלה אם התובעת ביחס להתנהלותה בהריונו של בנה הרביעי, אשר גם הוא נולד

עם מום אורטופדי, ומעדותה עולה כי היא אכן ביצעה בדיקת סקירת מערכות בהיריון זה (בניגוד

לגרסתה הקודמת). כך העידה :

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 13

” .ש בהריון הרביעי של ר”ד, ‘מ ‘ג ועבה אמר לך שיש בדיקות נוספ

ות

 

שניתן באמצעותן לאתר מומים בעובר וניתן לעשות אותן באופן

פרטי?

.ת .לא

.ש את בטוחה שלא?

.ת לא. כשבאתי לו את תוצאות סקירת המערכות הוא אמר שזה לא

גורם סכנה.

.ש תוצאות שעשית בהריון עם ?’מ

.כן .ת

.ש אז עשית בהריון עם ‘מ סקירת מערכות, ומה אמרו לך שהכל בסדר?

.ת אמרו שיש חור אבל זה לא גורם סכנה.” ( שם, .)11

כן עולה מדבריה כי כלל לא הסבירו לה את פשר הממצאים שנדגמו בבדיקת סקירת המערכות

ובוודאי שלא הפנו אותה להמשך בירור ובדיקות נוספות, אלו דבריה :

” ר”ד .ת ‘ג ועבה אמר שיש חור, החוליות באות אחת מעל השניה והחור

בצורת משולש, וזה לא גורם סכנה וגמרנו את הסיפור בתשובה זו

שזה לא גורם סכנה, ולא יגרום לו בעיה כמו אחותו .

.ש האם נכון שהציע לך שבגלל שהתוצאה של סקירת המערכות לא

טובה ללכת לעשות אם אר איי שאפשר לראות יותר טוב מה יש

לעובר?

.ת אף אחד לא אמר לי שסקירת מערכות לא בסדר.

.ש אחרי הסקירה בהדסה הפנו אותך לאם אר איי בהדסה?

.ת לא זכור , לי אך אני לא חושבת שהפנו.

.ש אני אומר לך – שב 11.12.07 בשעה 15:21 ר”ד ‘ג ועבה רשם ‘ ייעצתי

לגב’ לעשות אם אר איי וייעוץ גנטי והיא סירבה . ‘ מה את אומרת?

.ת באיזה שנה?

– ב .ש 11.12.07 בהיריון של מ’?

.ת בדיקה גנטית אף פעם לא הפנו אותי. את הייעוץ הגנטי הכרתי רק

בהיריון הנוכחי.” ( שם, .)12

.27 כל האמור בעדותה של התובעת נסתר בתצהירו ובעדותו של ד”ר ואליד ‘ג ועבה ו, אני נותן

אמון בדבריו בין היתר משום שדבריו נתמכים בתוכן תיקה הרפואי של אם התובעת, תיעוד מזמן

אמת .

כך ציין בתצהירו :

“ביום 28.11.2004, שבוע 21.6 להיריון, הפניתי את ר’ לסקירת מערכות.

הסברתי לה כי הסקירה חשובה בגלל המומים מהם סבלה הבת השניה

והאפשרות שמדובר במום גנטי שעשוי להישנות אצל צאצאים נוספים.

היא מסרה לי כי אין בכוונתה לבצע סקירת מערכות, והדבר תועד על ידי

ברשומה הרפואית.” (סעיף 5 לתצהיר ).

ואכן, ברשומה הרפואית מיום 28.11.2004 נכתב כך :

“SECOND BABY HAD SKETAL CONGENITAL MALFORMATION.

REFUSED TO HAVE DETAILED ULTRASOUND”

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 14

.28 את מהלך ההיריון הרביעי, בהתייחס לסוגיית הבדיקות הנוספות, תיאר ד”ר ג’ועבה

בתצהירו כך :

6″ . בשנת 2007 הרתה ר’ בפעם הרביעית. מעקב ההריון החל בשבוע 6

וסווג כהיריון בסיכון גבוה. ביום 23.10.2007 הפניתי אותה לסקירת

מערכות ולתבחין משולש (triple test). את התבחין המשולש היא לא

ביצעה .

7. בסקירת מערכות מורחבת מיום 6.12.2007 (שבוע 22 להריון) נצפה

מום בעמוד השדרה מסוג Dorsal Hemivertebra. זהו מום אורטופדי

קשה. מדובר בהתפתחות פתולוגית של חוליות עמוד שדרה, אשר רק

מחצית מכל חוליה מתפתחת .

8. לאור הממצא בסקירת המערכות, המליץ מבצע הבדיקה להפנות

לבדיקת MRI עוב , יר שהיא בדיקה רגישה יותר, המאפשרת לבחון ביתר

דיוק את מבנה וחומרת המום. כן המלצתי לגברת לפנות לייעוץ גנטי .

9. בביקורה במרפאתי בתאריך 11.12.2007 הסברתי לר’ את החשיבות

בביצוע הבדיקות הנ , ל” אולם היא מסרה כי היא מסרבת לבצען וציינה כי

בכוונתה להמשיך בהריון בכל מקרה, למרות המום ממנו סובל העובר

ולמרות המום של בתה. הדברים צוינו על ידי ברשומה הרפואית א. ילו

הבדיקות היו מתבצעות הייתי מקבל את תוצאותיהן ומיודע על ביצוען

“ע י ר’ במהלך ביקוריה הבאים.”

ואכן ברשומה הרפואית נכתב במפורש כפי שמצהיר ד” ‘ר ג ועבה (עמ’ 43 לנספח ב’ לתצהירו ).

.29 חיזוק לסיפא דבריו בסעיף 9 הנ”ל מתקבל מתצהירו ועדותו של מר יורם סגל, המנהל

האדמיניסטרטיבי במחוז ירושלים של הנתבעת, מהם עולה כי כל בדיקה המבוצעת בקופת החולים

או במימונה של קופת החולים – באמצעות הפניה והתחייבות – מתועדת. בנספחי תצהירו של מר

סגל אין כל תיעוד לביצוע הבדיקות אליהן הופנתה אם התובעת על ידי ד” ‘ר ג ועבה .

.30 בחקירתו, עמד ד” ‘ר ג ועבה על עמדתו כי הסביר לתובעת את מהות הבדיקות ולא רק הציע

לה לבצע בדיקות שאין היא מבינה מהן, וכך העיד על עצמו :

“ת. לא רשמתי בתיק, אבל הסברתי לה. מי שעובד בדרך נכונה ויודע מה

הוא עושה אז בטוח שהוא הסביר את זה נכון.” ( שם, .)17

“ב כ התובעת הקשה על דבריו של ד” ‘ר ג ועבה וטען כי התנהלותה הלא עקבית של התובעת מעידה על

כך שלא הבינה נכוחה את מהות הבדיקות, אולם ד” ‘ר ג ועבה שלל אפשרות זו גם כן מתוך הסתכלות

על התנהגות אם התובעת. כך העיד :

” .ש שאלנו אותה פה והיא אמרה שתבחין משולש היא הבינה שזו

בדיקה שבודקים אם יש לה בצקות ברגליים?

.ת אני לא חושב שהיא אמרה נכון. היא הלכה לשיח גראח ושילמה 48

₪ ועשתה בדיקת דם וחיכתה שלושה שבועות ובאה אליי עם

התוצאות היא עשתה את זה – ב 4.11.04 בהיריון של 2007 היא

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 15

סרבה עשות את הבדיקה – ב 2010 אני חושב שהיא עשתה את זה.”

(שם, .)שם

עוד שאל ב”כ התובעת את ד” ‘ר ג ועבה לגבי התנהגות מצופה מאשה שכבר ילדה ילד פגוע, כדלקמן :

” .ש מניסיונך ההתנהגות של הנשים, אישה שחוותה כבר לידה של ילד

עם מום שהוא בעייתי, היא נזהרת יותר מהאפשרות שזה יקרה

שוב?

.ת מניסיוני יש הרבה הבדל בין אנשים. יש כאלה חולים שיש להם

ילדים עם נכות ומסרבים לעשות את כל הבדיקות כי אומרים שזה

מאלוקים וזה מקובל עליהם ויש כאלה שאומרים שיש בעיה עם

התינוק ומקובל עליהם והתינוק יכול לחיות עם הבעיה ויש כאלה

שמעוניינים לעשות את הבדיקות כי יש להם מחשבה להפיל את

ההריון.” (שם, ).19

דווקא ביחס לכך אני מקבל את כיוון מחשבתו של ב”כ התובעת ואת ההיגיון העומד בבסיסה, ואני

סבור שאכן מצופה מא שי ה אשר כבר ילדה ילד פגוע לנקוט בכל דרך אפשרית על מנת לברר כי לא

יקרה כך בשנית. במקרה דנן אני סבור שהיעדר עקביות אינו מעיד על חוסר הבנה אלא על חוסר

נכונות, כפי שמעיד ד” ‘ר ג ועבה .

לסיכום עדותו של “ד ‘ר ג ועבה חשוב לציין כי הוא אינו עובד של הנתבעת .

.31 כאמור יא, ני נותן אמון בעדותה של התובעת, אשר היתה מלאת סתירות ושכחה, אולם מנגד

עדותו של ד” ‘ר ג ועבה היתה קוהרנטית ונסמכה על תיעוד רפואי מזמן אמת. לאור כך, אני קובע

שהנתבעת הרימה את הנטל להוכיח את טענתה שבהריונות שבאו לאחר לידת התובעת דנן בחרה

התובעת להימנע מביצוע הבדיקות אליהן היא נשלחה .

בנסיבות אלו אני סבור שהורם הנטל להוכחת הטענה שהתובעת לא היתה פונה לביצוע הבדיקות

במהלך ההיריון של הנתבעת, גם לו היו מוסברים לה השיקולים לביצוע בדיקות אלו והיא היתה

נשלחת לבצען. יש לדון זאת בקל וחומר – אם כאשר התובעת ידעה כי ישנו סיכון ללידת ילד פגוע

הואיל וכבר נולדה לה בת פגועה, ועל אף זאת היא סירבה לבצע את הבדיקות הנדרשות, ברור ומובן

כי בהיעדר “גורם הרתעתי” שכזה לא היתה התובעת מבצעת את הבדיקות .

די באמור לעיל על מנת לדחות את תביעת התובעת בעילה של הולדה בעוולה, אולם אתיחס בקצרה

גם ליתר רכיבי הקשר הסיבתי .

האם בבדיקות אלו היו מתגלים המומים מהם סובלת התובעת?

.32 השאלה השניה הנדרשת לבירור הינה האם היו מתגלים המומים לו היו מבוצעות הבדיקות .

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 16

לאופיה של שאלה זו התייחס בית המשפט בפרשת סידי כך :

“השאלה השנייה היא בעלת אופי אחר. היא הסתברותית, סטטיסטית

מטיבה: מהי ההסתברות לגילוי פגם של חסר כף יד בסקירת מערכות

המתבצעת במסגרת הרפואה הפרטית? למעשה, השאלה המתעוררת כאן

עניינה ‘אבדן סיכויי גילוי מחלה , ‘ על משקל הדוקטרינה המוכרת של

‘אבדן סיכויי החלמה’. לגבי זו האחרונה, נראה כי הרעיון העומד

מאחוריה הוא קביעת ראש נזק של ‘אבדן סיכויי החלמה , ‘ כאשר על

התובע להראות כי נתקיימו יסודות העוולה בנוגע לראש נזק זה.

הדוקטרינה אינה סוטה, על פני הדברים, מן הכלל הרגיל של ‘הכול או

לא כלום , ‘ שכן היא מחייבת את התובע להוכיח, במאזן ההסתברויות, כי

הנתבע גרם ברשלנות לנזק מן הסוג האמור, ומשנקבע שכך הוא, החבות

נסבה על הנזק כולו “ע( א 7469/03 המרכז הרפואי שערי צדק נ’ כהן,

(. 606 ,שם) “.(17.4.2005

.33 ראשית יש להידרש לטענת הנתבעת כי ישנו פער במומחיות בין המומחים. לדברי הנתבעת,

המומחה מטעמה עוסק בביצוע בדיקות האולטרסאונד ובפיענוחן. בניגוד אליו, המומחה מטעם

התובעת שימש כרופא בקהילה ורק הפנה את הפונות אליו לביצוע הבדיקה. לפיכך, בכל הקשור

לממצאים הניתנים לגילוי בבדיקות אלו, יש לבכר את חוות שדעתו של ד”ר מלינגר. טענה זו של

הנתבעת מקובלת עליי, ואכן ישנו פער מקצועי בין המומחים, וככל שישנה מחלוקת ביניהם יש

להעדיף את עמדתו המקצועית של ד”ר מלינגר .

.34 טענתו של ד”ר מלינגר הינה כי העובדה שלא זוהה שום מום בלידתה של התובעת אלא לכל

המוקדם חודשיים לאחר לידתה, מחייבת את המסקנה כי לא ניתן היה לאתר את המומים בבדיקות

במהלך הלידה .

“ד ר קלמן סבור כי ניתן היה לאתר מומים אלו במהלך ההיריון, הואיל ומדובר במומים בולטים .

.35 במסגרת השאלה השניה, ישנן שתי שאלות הדורשות הכרעה :

.1 האם, ככלל, ניתן לזהות את מומים מהם סובלת התובעת במהלך ההיריון, בבדיקת

האולטרסאונד או בבדיקות נוספות ?

.2 האם, במקרה דנן, ניתן היה לאבחן מומים אלו ?

.36 להכרעה בשאלה האם ניתן לאבחן מומים מהסוג מהם סובלת התובעת בבדיקת סקירת

מערכות, די להפנות לעדותו של המומחה מטעם הנתבעת “ד, ר מלינגר, שהעיד כך :

” .ש זה יהיה נכון לומר ששיטת העבודה של רופא שעושה אולטרסאונד

בצורה מקצועית שמרגע שהוא גילה מום אחד, הסקירה הופכת

להיות מורחקת ומכוונת באופן מיידי מתוך הבנה לצפיה שיימצאו

מומים נוספים?

.ת זה נכון. לצערי המום הקשה לאתרו זה המום השני. אבל זה נכון,

ברגע שאתה רואה שמשהו לא בסדר החושים שלך יותר חדים.

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 17

.ש הסיבה לכך היא שבדרך כלל המומים לא באים בבודדים אלא שהם

באים בקבוצה נכון

.ת לא. לרוב לא. לרוב מומים הם בודדים .

.ש אבל לעיתים בקבוצה?

.ת תלוי איזה .סוג

.ש דווקא בנושא שלד שיש מום שלד, שם היתה מצפה יותר למומים

נוספים לשלד לאחר שגילית את הראשון .

.ת בכל מום ההתייחסות אותו דבר. כשרואים מום ראשון, אתה צריך

לחפש את הנוספים, זה אולי החלק הקשה של המקצוע שאתה אף

פעם לא בטוח שלא פיספסת משהו .

.ש כל מה שדיברנו עד כה מתאים לזמן הרלוונטי למשפט הזה דהיינו

שנים 99 ושנת 2000?

.ת ואני מוסיף, אם מדובר ברופאים שהם מומחים מאוד מיומנים.

באולם שנים כמות המומחים כאלה בארץ היתה מצומצמת מאוד .”

34.( ,7.10.10 ,’פרו)

בהמשך דבריו אישר ד”ר מלינגר את טענת התובעת כי בבדיקה שגרתית ניתן היה לאתר לפחות את

אחד המומים, עובדה אשר חייבה את המשך החיפוש המדוקדק של יתר המומים מאותו הסוג –

מומי השלד, כדלקמן :

” .ש לכן נכון לומר שאת המום בעמוד השדרה אותו איחוי של חוליות

שיש במקרה הזה אפשר היה לאבחן בסקירת מערכות של השליש

השני של ההריון?

.ת יש סיכוי לכך.

.ש האם נכון לומר שגם בסקירת המערכות של השליש השני רופא

שמזהה מום אחד צריך לנהוג על פי הנוהל של בדיקה יותר מכוונת

ומורחבת כדי לתאם מומים נוספים?

ת כן. .” (שם, ).36

אכן “ד, ר מלינגר טוען כי גם אם היו מבצעים בדיקה מורחבת והמכוונת לא היו מאבחנים את המום

בשכמות הואיל וגם בבדיקה מורחבת לא בוחנים את השכמות אלא את “השלד בכללותו” (שם, , )37

אולם איני סבור כי תשובה זו עולה בקנה אחד עם יתר דבריו בעדותו. מבחינה נורמטיבית יש לקבוע

שחובה על הרופא המודע לקיומו של פגם בשלד של העובר להקדיש עוד מספר דקות על מנת לבחון

כראוי את ‘כלל השלד’ ולא את ‘השלד בכללותו’. אי ביצוע הבדיקה באופן הזה אינה יכולה להיחשב

לטיפול ראוי והולם .

כמו כן, בעדותו אישר במפורש “ד ר מלינגר כי את מרבית המומים ניתן לאבחן באמצעות הבדיקות

במהלך ההיריון (פרו’, 37( , ,33 ,7.10.10 ככל שאכן היו קיימים ולא התפתחו בשלב מאוחר יותר,

אולם הוסיף כי אחד המומים – המום על שם ספרנגל – הינו מום נדיר ביותר שעל פי הספרות אובחן

פעם אחת בלבד באמצעות בדיקת אולטרסאונד. על כך משיבה התובעת כי את המום הנדיר ניתן

לאבחן בצילום רנטגן, וזה היה צריך להיעשות ככל שהיה מתברר כי היא סובלת ממומים שלדיים .

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 18

.37 על אף האמור, לשאלה האם ניתן היה לאתר את מומיה של התובעת, בנסיבות המקרה דנן,

אני סבור כי יש לענות בשלילה .

כאמור, בחוות דעתו סובר ד”ר מלינגר כי לא ניתן היה לאתר את מומיה של התובעת לאור העובדה

שמומים אלו לא אותרו גם בבדיקות הפיזיקלי תו שבוצעו בבית החולים. חיזוק לעמדתו של ד”ר

מלינגר מצוי בטופס השחרור של התובעת מבית החולים, בו לא צויין שום פגם בבדיקות הפיזיקליות

שנעשו לה. אי גילוי המומים תמוה עוד יותר לאור קביעתו של ד”ר קלמן בחוות דעתו, בה הגדירם

כמומים “גסים ומרובים” (שם 3′ ע, ).

התובעת טוענת כנגד מסמך זה, שרמתו המקצועית של בית החולים בו היא נולדה הינה ירודה ואין

לסמוך על מסמך זה, אולם טענה זו נשארה כטענה בעלמא ולא הוכחה כלל. ברי כי טענה זו אינה

באה בגדרי הידיעה השיפוטית ואף אינה מן המפורסמות .

.38 מן המקובץ עולה אפוא, כי שני המומחים מסכימים שלו היו מומים אלו קיימים במהלך

ההיריון באופן בו הם קיימים כיום, ולו היתה מתבצעת הבדיקות באופן ראוי, אזי ניתן היה לאבחנם

במועד, אולם התובעת לא הרימה את הנטל להוכחת טענתה שרמתו המקצועית של בית החולים בו

נולדה הינה ירודה ובכך לסתור את האמור בטופס השחרור, ודי בכך על מנת ליתן משנה תוקף לחוות

דעתו של ד”ר מלינגר .

למען הסר ספק יובהר כי אף אמה של התובעת אישרה שהתובעת עברה בדיקות בבית החולים הסהר

האדום, אולם לא נמצא בה כל מום (פרו’, 5.( 5.9.10,

לאור האמור אני סבור שהתובעת לא הרימה את הנטל שהוטל לפתחה להוכיח כי ניתן היה לאתר

את מומיה בבדיקות במהלך ההיריון, לו היו מבוצעות אלו, ומאחר שדבר זה ניתן להוכחה באמצעות

חוות דעת של המומחים לדבר, אין לקבוע שהנטל הועבר אל כתפי הנתבעת .

האם התובעת היתה מבצעת הפסקת היריון?

.39 השאלה השלישית הנדרשת לצורך גיבושו של הקשר הסיבתי, הינה האם התובעת היתה

מבצעת הפסקת היריון .

בפרשת סידי הוגדרה שאלה זו כך :

“שאלת הקשר הסיבתי השלישית מעלה את טענת ‘טוב מותי מחיי ‘

(הולדה בעוולה). סוגיה זו נתבררה בבית משפט זה בע”א 518/82 זייצוב

‘ נ , כץ ונשמעו בעניינה עמדות שונות.” (שם, 607 ).

.40 הנתבעת טוענת כי מהעובד ש ה הורי התובעת הינם אנשים מאמינים, מוסלמים, יש להסיק

כי בכל מקרה הם לא היו פונים לביצוע הפלה .

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 19

שני הוריה של התובעת וכן ד” ‘גר ועבה העידו במפורש שבנסיבות המתאימות אין איסור באיסלאם

על ביצוע הפסקת היריון. די בכך על מנת לדחות את טענת הנתבעת, אשר נטענה ללא כל סימוכין.

אולם גם ללא עדויות אלו איני סבור כי ניתן לקבוע את התנהגותו של הפרט רק על פי שיוכו המגזרי

והמגדרי. דרך זו נשללה בהלכת רים אבו חנא “ע( א 10064/02 “מגדל” חברה לביטוח בע”מ נ’ רים

אבו חנא (אתר נבו, 27.9.05 ) ) ובשאר פסק הדין שבאו בעקבותיה, ונקבע לא אחת כי אין לקבוע את

מתווה חייו של ניזוק, ובמקרה דנן את ההחלטות שהיה מקבל ר, ק על בסיס השיוך הדתי או המגזרי .

.41 לנוכח האמור לעיל, איני נדרש להכריע במחלוקת האם ראוי לו למקרה דנן להיכנס תחת

כנפיה של עילת ההולדה בעוולה: האם יש לנקוט בשיטת כב’ השופטת בן פורת וכב’ השופט ד’ לוין

בפרשת זייצ ,וב ולבחון האם די בנכותה של התובעת בכדי לגבש את טענת “טוב מותי מחיי ,” או

שמא ללכת בדרך בה הלכו כב’ השופטים ברק וש’ לוין, ולקבוע כי יש לפצות את התובעת על פי

שיעור נכותה, גם אם טוב לה שנולדה וטובים חייה ממותה. שאלות כבדות משקל אלו עתידות

להידון על ידי בית המשפט העליון בהרכב מורחב (על פי החלטת כב’ הנשיאה ‘ ד ביניש מיום 3.10.11

“בע א 1326/07 ליאור המר נ’ פרופ’ עמי עמית והתיקים שאוחדו עימו “ע( א 572/08 “ע; א 8776/08;

“ע א 2600/09 “ע; א 2896/09 “ע; א 3856/09 “ע; א 3828/10) וכן הוקמה ועדה מיוחדת במשרד

המשפטים על מנת לקבוע את היקפה של עילה זו .

אציין שבתחום זה דן הספר “הזכות לחיים ללא מום , ” בעריכת יונתן דיוויס ואברהם סהר (2007 , ) בו

קובצו מאמרים רבים ומלומדים הבוחנים בין היתר אף את סוגיית ההולדה בעוולה הן מהפן

המוסרי, הן מהפן המדעי והן מהפן המשפטי .

בהקדמתו לספר זה, כותב כב’ השופט (בדימוס ‘ י) טירקל כך :

“דומה שכל מילה ומילה בשמו של הספר שלפניכם ‘ – הזכות לחיים ללא

מום – ‘ עומדת בלב מערבולת מסתחררת של שאלות, שכל אחת מהן

גוררת אחריה שובל של שאלות נוספות…”

‘ כב השופט טירקל סבור שספק אם ניתן להשיב על שאלות אלו .

על אף האמור, פטור בלא כלום איני יכול ו, לפיכך אציין כי מקובלת עליי הכרעתה של כב’ הנשיאה ‘ ב

גילאור בת” (א מחוזי, ) ‘חי 259/02 פלוני נ’ מדינת ישראל (אתר נבו, 2.12.07 , ) אשר העדיפה את

עמדתם של כב’ השופטים ברק וש’ לוין על פני עמדת השופטים בן פורת ו ‘ ד לוין (כן ראו פסק דינו של

כב’ השופט ‘ י ענבר בת” (א מחוזי ם-י, ) 6018/04 פלוני (קטין ‘ נ) שירותי בריאות כללית (אתר נבו,

1.5.11 .)) משהוכחו יסודות עוולת הרשלנות שוב אין לדוק עם הניזוק באם טוב לו בחייו אם לאו,

וברי כי אין כל אפשרות מעשית לבחון תחושה סובייקטיבית זו .

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת” א 3130-09 ‘א ‘ נ’ ו’ ק שירותי בריאות כללית

20 מתוך 20

הנזק

.42 מאחר שדין התביעה להידחות אין אני נזקק להערכה מפורטת של שיעור נזקה של התובעת .

על אף האמור , בבחינת מבט בסוגיה זו ממעוף הציפור, בהתחשב בכך שאני סבור שישנו פער ניכר בין

נכותה הרפואית של התובעת לבין שיעור הגריעה מכושר השתכרותה ובהתחשב בפגיעה המינורית

בניידותה ובסיוע לו היא תידרש במהלך חייה, אני סבור, בין היתר לאור תחשיבי הנזק, כי פיצוי בסך

של 1,450,000 ₪ (לפני ניכויים) הולם את נסיבות הליך זה. מסכום זה יש לנכות את התגמולים

אותם עתידה התובעת לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי בגין נכותה החל מהגעתה לגיל . 18

תוצאה

.43 איתרע מזלה של התובעת, ולאור קרבת הדם שבין הוריה נולדה היא עם מומים

אורטופדיים אשר ילוו אותה למשך כל ימי חייה. התובעת הוכיחה כי במהלך הריונה התרשלו רופאי

הנתבעת בביצוע מעקב ההיריון, אולם לא עלה בידה להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין מחדל זה

לבין אי ביצוע הפסקת ההיריון וחייה במומה .

לאור כך דינה של התביעה להידחות .

בנסיבות העניין כל צד יישא בהוצאותיו .

ניתן היום ‘ ב, כסלו תשע ( ב” 28 נובמבר 2011 , ) בהעדר הצדדים .

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב”כ הצדדים

 

עורך דין רשלנות רפואית מטפל בתיקים אלו באחוזים מן הפיצוי המתקבל

בדיקת מי שפיר- רשלנות רפואית בבדיקת מי שפיר

הארוע בו אמא אשר איבדה את התינוק בגלל זיהום לאחר בדיקת מי שפיר, העלה חרדות קשות בקרב נשים בהריון. כמו בכל בדיקה קיימים גם סיכונים וסיבוכים בבדיקת מי שפיר. בחלק מהמקרים עולים הם אף כדי רשלנות רפואית, אך אלו מקרים חריגים ביותר ולרוב הבדיקה תינוקת בשלום

מדובר בבדיקה אשר בה מחדירים מחט דקיקה אל חלל הרחם, דרך הדופן של בטן האמא, ושואבים נוזל שבו תינוק מצוי – מי שפיר. זהו למעשה השתן של התינוק, שמכיל גם תאי עור.

בדיקת מי שפיר מבוצעת לשם גילוי מחלות באמצעות בידוד חומר גנטי.

בדיקת מי שפיר אורכת כ-15 דקות במהלכן מסביר ד”ר על מהלכה, מחתים האמא על טופס הסכמה ומכין אזור דקירה באופן סטירילי. באמצעות אולטרסאונד מכניס הד”ר את המחט, שאורכה המקסימלי הוא תשעה ס”מ, ושואב כ-20 מ”ל ממי השפיר (הכמות הכוללת באישה הרה היא 200 עד 300 מ”ל).

אצל אמא עם דופן דק עומק החדרתה של מחט הוא כ2 ס”מ, אולם אצל נשים מלאות, עלולה המחט להיות מוחדרת עמוק יותר. במקרים נדירים קיימת מחט באורך חמישה עשר ס”מ.

משך השאיבה של מי השפיר הוא כחצי דקה. מתוך הנוזל שנשאב, שני מ”ל נשלחים לבדיקת החלבון התינוקי במי השפיר, והשאר נשלח לבדיקת כרומוזומים. התינוק מחדש את כמות מי השפיר בתוך כ-24 שעות.

ניתן בדיקת מי שפיר לבצע כבר מהשבוע ה-12 להריון, אולם בשלב כה מוקדם אין די תאים שנשרו מעור התינוק, לפיכך לרוב מתבצעת הבדיקה בשבועות 16 עד 20 להריון.

דיקור מי שפיר ניתן לבצע עד מועד הלידה, במקרים שבהם יש צורך להזריק תרופות לתינוק או לנקז את מי השפיר.

נשים הסובלות מדימומים או מצלקות ניתוחיות על רקע של מחלות מעיים, המגבירות את הסיכון לדקירת המעי והחדרתו לחלל הרחם, אינן יכולות לעבור את הבדיקה.

נשים המקבלות זריקה לדילול הדם (קלקסן) בשל קרישתיות יתר מתבקשות שלא להזריק 24 שעות לפני הפעולה. אלה הנוטלות אספירין נדרשות להפסיק את נטילתו חמישה ימים לפני הפעולה.

נשים בעלות סוג דם שלילי (Rh negative) יקבלו לאחר הפעולה אנטי D, כדי למנוע ייצור נוגדנים של האם כנגד כדוריות הדם של התינוק שיגרמו להרס שלהם.

כיום הסיכונים מבדיקת מי השפיר נמוכים מאוד ונעים בין 1:1,500 ל- 1:900. אם הבדיקה נעשית בתנאים סטריליים, על ידי גינקולוג מיומן, אין חשש לסיבוכים. תופעת הלוואי השכיחה ביותר היא עילפון לאחר הפעולה, ובמקרה כזה מורמות רגלי המטופלת והיא שבה להכרה מלאה בתוך שניות.

תופעת לוואי נוספת כוללת תחושת לחצים והתכווצויות באזור הדקירה או בשיפולי הבטן. אלה חולפים באמצעות שתייה מרובה ומנוחה. סיבוך של הבדיקה הוא הפלה המתרחשת לרוב כתוצאה מזיהום. תופעה זו נדירה ביותר בשכיחות של למטה מאחוז אחד.

אולם מסתבר שהפחד הגדול ביותר של הנשים הוא פציעה של התינוק מהמחט. בשנים האחרונות כמעט שאין תיאורי מקרים שכאלה. הבדיקה מתבצעת בהכוונה של אולטרסאונד באזור הרגליים או גב התינוק, כך שגם אם תהיה תזוזה שלו – הוא לא יידקר ממחט הבדיקה.

קיימת בדיקה המכונה סיסי שליה, אולם היא מוגבלת ממספר בחינות. בדיקה זו עשויה לאתר מספר מחלות תורשתיות ותסמונת דאון. הבדיקה מתבצעת באמצעות קטטר מיוחד או באמצעות מחט עבה דרך הבטן, במהלכה נשאבים סיסים מהשליה.

מגבלה אחת של הבדיקה היא שניתן לבצעה רק בין השבועות 10 ל-12.5. בתוך כך, בכעשירית מהמקרים מתגלה מצב הקרוי ספאודו-מוזאיציזם, שבו עשויים לשאוב תאים הן של התינוק והן של האם. מצב זה אינו מאפשר להגיע לאבחנה.

מספר בדיקות מי השפיר בישראל הוא מהגבוהים בעולם. הסיבוך הדומה הקודם התרחש בארץ לפני 15 שנים, מה שמבהיר שוב שמדובר בתופעה מאוד-מאוד נדירה שאינה צריכה לפגוע בהחלטה לבצע או לא לבצע מי שפיר.

מדובר בבדיקה חשובה ביותר, ומעבר לכך היא מרגיעה נשים בהריון ונוסכת בהן ביטחון. אנחנו חדשות לבקרים מאבחנים מומים גנטיים קשים ביותר ובעקבותיהם מבצעים הפסקת הריון.

בדיקת מי שפיר מתבצעת כאשר עולה חשד למחלה גנטית בתינוק. למשל, אם מראה בדיקת האולטרסאונד סימנים לתסמונת דאון, או נשאות של שני בני הזוג למחלה גנטית, או אם קיימת התפתחות לא תקינה של התינוק.

הבדיקה מומלצת לכל אישה מעל גיל 35, כיוון שהסיכוי למחלה גנטית מעבר לגיל זה עולה משמעותית.

בדיקת מי שפיר מתבצעת גם כשקיים חשד לירידת מים: הד”ר מזריק לחלל מי השפיר חומר בצבע כחול, ולאחר מספר שעות בודקים אם אין ירידה של החומר הכחול דרך הנרתיק.

הבדיקה מתבצעת גם בחשד לזיהומים בתינוק כמו CMV סביב השבוע ה-22 להריון. מדובר בבדיקה מסוג PCR, הבודקת את נוכחות הוירוס במי השפיר. רק סביב גיל זה של התינוק הוא מפריש בשתן את הווירוס, לכן לא ניתן לבצע את הבדיקה קודם לכן.

במקרים בהם ארעה רשלנות רפואית בבדיקת מי שפיר ונגרם נזק כגון המקרה של אמא שמתה עקב בדיקת מי שפיר או המקרה של מות תינוק עקב בדיקה זו, ניתן לשקול הגשת תביעת רשלנות רפואית ע”י פנייה אל עורך דין רשלנות רפואית אשר יתייעץ עם גניקולוג ויקבל החלטה אם קיימת עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית.

לשאלות בנושא רשלנות רפואית בבדיקות מי שפיר, ניתן ליצור קשר עם עו”ד ענת מולסון שפרטיה בראש העמוד ממשאל.