פגם גנטי- פגמים גנטים /גנטיים- רשלנות רפואית?

להלן פרוט המחלות בסקר הגנטי בהן יכולים להיות פספוסים אשר מהווים עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית בייעוץ גנטי:

תסמונת כרומוזום X שביר
(Fragile-X)

ציסטיק פיברוזיס
(Cystic Fibrosis)

טאי זקס
(Tay-Sacks-TSD)

דיסאוטונומיה משפחתית
(Familial Disautonomia,FD)

קנוואן
(Canavan)

נוון שרירים
(Spinal Muscular Atrophy, SMA)

אנמיה ע”ש פנקוני מסוג C
(Fanconi Anemia C)

בלום
(Bloom Syndrome)

ניימן פיק
(Niemann Pick disease type A)

מוקוליפידוזיס 4
(Mucolipidosis type 4 ,ML4)

תסמונת אשר
(Usher syndrome type 1F)

חרשות בלתי תסמונתית
(Non-Syndromic Hereditary Hearing Loss)

אגירת גליקוגן מסוג 1
(Glycogen Storage Disease type 1a, Von
Gierke)

ניוון שרירים-נמליין
(Nemaline myopathy type 4)

סירופ מייפל
(Maple Syrup Urine Disease , MSUD)

גושה מסוג 1
(Gaucher type 1)

חסר באלפא -1
(Alpha 1-antitrypsin deficiency)

אטקסיה טלנגיאקטזיה
(Ataxia Telangiectasia, AT)

אגירת גליקוגן מסוג 3
(Glycogen storage disease type 3 or GSD3)

אנמיה ע”ש פנקוני מסוג A
(Fanconu Anemia type A)

תסמונת קוסטף
(Methyl Glutaconic Aciduria , 3MG)

נוון שרירים
(Limb Girdle Muscular Dystrophy type 2B,
LGMD)

מטכרומטיק לאוקודיסטרופי
(Metachromatic Leukodystrophy, MLD)

מחלת 1 MLC
(Megalencephalic Vacuolating
Leukoencephalopathy, MLC-1)

 

תביעות רשלנות רפואית מוגשות בשל פספוס של אחד או יותר מאותם מומים או פגמים גנטיים דלעיל. מדובר בתביעות המכונות בד”כ “הולדה בעוולה”.

לשאלות או להערכת סיכויי תביעתך, ניתן ליצור קשר עם עו”ד ענת מולסון המייצגת מאות נפגעי רשלנות רפואית, שפרטיה מצד שמאל בראש העמוד