טיפול כימוטרפי /כימותרפי- רשלנות רפואית?


תביעות רשלנות רפואית רבות מוגשות בנושא טיפולים אונקולוגיים ומחלת הסרטן, לדוגמא איחור באבחון גידול סרטני, טיפול רשלני וכן רשלנות בביצוע כימוטרפיה. במקרים כאלו ניתן פיצוי על פי גודל הנזק שנגרם מאותה רשלנות רפואית. להלן מידע קצר בנושר טיפול כימוטרפי מאת פרופ’ יורם הכהן:

מתן טיפול כימותרפי הנו תהליך מורכב. מספר גדל והולך של תרופות, תכניות טיפול מורכבות והכנסה לשימוש של תכשירים אנטי סרטנים למתן דרך הפה, מאתגרים את בטיחות המטופל. עד כה נכתבו מספר קטן של סטנדרטים לאומיים למתן בטוח של תרופות אנטי סרטניות במסגרות אמבולטוריות במבוגר.

בשנת 2008 ASCO בשיתוף עם ONS החלו בתהליך משותף ומורכב לפיתוח מערכת סטנדרטים למתן בטוח של טיפולים כימותרפיים למבוגרים במסגרת אמבולטורית (outpatient), זאת בעקבות דיווחים על טעויות במתן טיפולים. אמנם, ASCO וגם ארגונים אחרים פתחו קווים מנחים לטיפול בטיחותי בחמרים כימותרפיים, אבל, מאחר ותהליך מתן הטיפול הכימותרפי הוא מולטידיסיפלינרי מתעורר הצורך לקבוע סטנדרטים מקובלים לתהליך הטיפול. זאת ועוד, שימוש במערכות של רשומות רפואיות אלקטרוניות עשוי לשפר את הבטיחות ואת האיכות של הטיפול הכימותרפי האמבולטורי ועשוי לשמש כלי להקטנת השגיאות בהזמנת ומתן הטיפול הכימותרפי.

בדצמבר 2008, הוקמה קבוצת עבודה שכללה 40 משתתפים, רופאים אונקולוגים, אחיות, רוקחים, עובדים סוציאליים, אנשי מנהל ונציגים של ארגונים לקידום החולים, הגדירו 64 טיוטות לסטנדרטים, שצומצמו ל- 35. החומר הועבר לתגובה ציבורית. התקבלו כ- 300 תגובות. בוצע סקר online לגבי הכללת הסטנדרטים בסט הסופי ונבחרו בסופו של דבר 31 סטנדרטים המובאים בטבלה 4 של המאמר והם כוללים את הסעיפים הבאים (ובכל סעיף, תת סעיפים נוספים):
• Staffing related Standards
•  Chemotherapy Planning: Chart Documentation Standardsתכנון כימותרפיה –דרישות סטנדרטיות של התיק (כמו תשובה פתולוגית, שלב המחלה, היסטוריה רפואית, תפקוד אברים, גובה, משקל ועוד ועוד)
• General Chemotherapy Practice Standards (כמו הגדרת מתכון הטיפול עם המובאה – הרפרנס)
• Chemotherapy Order Standards
• Complete orders must include – סט של נתונים שצריכים להופיע בהזמנה
• Drug Preparation (כולל זיהוי ואישור כפולים)
• Patient Consent and Education (כולל מתן מסמך כתוב לחולה אודות האבחנה, מטרת הטיפול, משך מתוכנן של הטיפול, תופעות לוואי לטווח קצר וארוך, תופעות המחייבות דיווח מידי ולמי יש לדווח, הסכמה מדעת ועוד ועוד)
• Chemotherapy Administration (כולל זיהוי החולה, אישור של הטיפול עם המטופל, דרך המתן וטיפול בסימפטומים, אישור של כל הפרטים  הקשורים בתרופה כולל חתימה על זיהוי מאושר של התרופה ועוד ועוד.
• Monitoring and Assessment (שורה ארוכה של נתונים שיש לבדוק ולהעריך בכל טיפול ואחריו כולל מנגנון risk free לדיווח על טעויות או כמעט טעויות והערכת הנתונים בפרקי זמן קצובים.

המאמר מחדד את העובדה שטיפול כימותרפי בסרטן הנו עתיר סיבוכים וסיכונים למטופל (וגם למטפל). פיתוח סט של סטנדרטים מחייבים למתן הטיפול הנו דרישה שלא נוכל המנע ממנה.

 

התכשירים הכימותרפיים והביולוגיים החדישים עולים אלפי שקלים רבים לטיפול בודד. יש למצוא דרך להפנות חלק מהמשאבים המושקעים בתרופות לבקרת איכות של החלטות הטיפול ושל הטיפול עצמו וכך ניתן יהיה להביא תועלת מרובה יותר, עם פחות סיכונים לחולה, ולהערכתי גם לחסכון כספי לא מבוטל.

עו”ד ענת מולסון מציינת כי במקרים של רשלנות במתן כימותרפיה, יש לפנות אל עורך דין לרשלנות רפואית אשר יאסוף את כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים ויתייעץ עם רופא מומחה לכימותרפיה, כדי לקבל החלטה אם אכן הייתה רשלנות רפואית ואילו נזקים נגרמו כתוצאה ממנה.

לשאלות בנושא האפשרות להגשת תביעת רשלנות רפואית בגין טיפול כימוטרפי שגוי או טיפול כימותרפי רשלני, ניתן ליצור קשר עם עו”ד ענת מולסון שפרטיה בראש העמוד בצד שמאל