האם יש אפשרות לתבוע את בית הסוהר על רשלנות רפואית?

שלום לך עו”ד ענת מולסון הנכבדה,

אבא שלי שמו ערן, בן 32, הוא סוהר בכלא, חווה התקף לב בבית הסוהר, והמרפאה של בית הסוהר לא רק שלא בדקה אותו כראוי אלא גם לא התייחסה למקרה, לאחר מכן היה לו עוד התקף ביקש לקבל טיפול רפואי במרפאה לא היה ציוד תקין שיוכל לעמוד את המקרה, לאחר שביקש שיקחו אותו למרפאה אחרת.

במרפאה שם הבחינו כי חווה התקף לב והעבירו אותו לבית החולים בדרום הארץ.

בבית החולים הרופאים והאחיות נזפו בסוהרים האחרים ואמרו כי הוא היה יכול למות ושהם היו חייבים לפנות אותו כבר לפני, בחשד הראשון

הייתי רוצה לדעת וגם לפעול האם יש אפשרות לתבוע את בית הסוהר על רשלנות רפואית?

כמו כן איזה פיצוי אפשר לקבל לדעתך?

תודה. מאור