דו”ח בנושא רשלנות רפואית של הכנסת

בישראל הוגשו לאורך השנים דו”חות שונים של משרדים ממשלתיים שונים בנושא היקף הרשלנות הרפואית בישראל.

התפרסם בעבר דו”ח מעניין המכונה שפניץ אשר חקר ביסודיות את התופעה והגיע לכמה מסקנות מעניינות מאד.

דו”ח שהוכן על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, חושף נתונים על מקרי רשלנות רפואית שאירעו בישראל בשנים האחרונות;

על פי הנתונים בדו”ח, בשנים 2016-2010 הוגשו 10,695 תביעות על רשלנות רפואית נגד מוסדות רפואיים שונים. מספרן של התביעות האזרחיות על רשלנות רפואית עלה באופן משמעותי בתקופה שאותה סוקר הדו”ח. בעוד שבשנת 2010 הוגשו 1,110 תביעות – בשנת 2016 עלה מספרן ל־1,730.

לפי הנתונים, רוב התביעות הן נגד בתי החולים הכלליים (82%).

נוהל משרד הבריאות מחייב כל מוסד במערכת הבריאות לדווח על כל ארוע חריג של גרימת נזק חמור למטופל. בשנים 2016-2005 דווח על 3,646 אירועים כאלו.

לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות הוגשו בשנים 2016-2008 יותר מ-9,000 תלונות על חשד לרשלנות רפואית. במשרד הבריאות הקימו כ-322 ועדות בדיקה בתקופה זו – שכל אחת חקרה חשד לרשלנות רפואית.

לפי נתוני הדו”ח, בשנים 2016-2012 הורשעו ברשלנות רפואית 26 רופאים, שנמצאו אשמים בכך בוועדות המשמעת של משרד הבריאות. שני רופאים ננזפו; שלושה קיבלו התראה; מ-21 רופאים נשלל באופן זמני הרישיון לעסוק ברפואה. לאף רופא לא בוטל הרישיון.

בכל מקרה של רשלנות רפואית אנו ממליצים לפנות תחילה לעו”ד העוסק בתחום אשר ישקול האם המקרה מחייב גם תלונה למשרד הבריאות בנוסף להגשת תביעה. כל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו.